МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ТЕМУ «ДОЗВІЛЛЯ (КІНО ТА ТЕАТР)» ДЛЯ КУРСАНТІВ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ» АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

Автор(и): Шендерук О. Б.

Місце роботи:

Шендерук О. Б.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: Shenderuk1@ukr.net)

ORCID: 0000-0003-4147-327Х

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 240–252

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.240

Анотація

У статті порушується проблема навчання курсантів першого року навчання спеціальності «Психологія» Академії Державної пенітенціарної служби іноземній мові, яке позиціонується як іншомовна освіта. Остання розглядається в термінах формування в користувачів мови нової міжкультурної свідомості як здатності бачити у собі і своєму співрозмовникові носіїв певних культур, готових зрозуміти інший спосіб життя й мислення, поважати право на культурну «іншість», толерантно ставитися до цінностей і поведінкових моделей в іншій культурі, протидіяти стереотипам та упередженням, переосмислювати власний культурний багаж. Парадигма сучасної іншомовної освіти будується на основі принципу діалогу культур; критичного ставлення до усталених тверджень; відкритого обміну думками на основі взаєморозуміння й поваги до культурного розмаїття. Формулюється бачення сучасного заняття з іноземної мови як джерела мультикультурної інформації. Визначено та обґрунтовано методичні стратегії іншомовного навчання, що сприятимуть ефективному формуванню в курсантів професійної комунікативної компетенції та оптимізують процес навчання іноземної мови у групах з різним рівнем мовленнєвої підготовки. Вивчена та проаналізована психолого-педагогічна та методична література з досліджуваної теми; застосовано емпіричні методи: цілеспрямоване спостереження за навчальним процесом; інтерв’ювання та порівняння. Запропоновано методичні стратегії організації роботи з курсантами першого року навчання спеціальності «Психологія» Академії Державної пенітенціарної служби на засадах диференційованого підходу.

Ключові слова: англійська мова, курсанти першого року навчання, спеціальність «Психологія», методична розробка, іншомовна освіта.

 

Список використаних джерел

 

  1. Rajathurai Nishanthi. “The importance of learning English in today world”. International Journal of Trend in Scientific Research and Development. 2018. No. 5, Volume 3. Issue 1 (Nov – Dec). Р. 871–874. https://doi.org/10.31142/ijtsrd19061
  2. Місечко О. Є. Міжкультурна парадигма іншомовної освіти: що криється в деталях? Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. 2018. Вип. 29. C. 62–71.
  3. Литвин С., Пермінова В., Сікалюк А. Навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти у різнорівневих групах. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. 2021. Вип. 14–15 (170–171). C. 191–
  4. Набок А., Борисенко І. Особливості змісту дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для підготовки фахівців другого рівня освіти (на прикладі спеціальності «Психологія»). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. № 1 (8). С. 131–140. https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.131
  5. Yukhymchuk S. Going to the cinema. English. 2006. No. 46 (335). Р. 3–4.
  6. Hill L. A. Elementary Stories for Reproduction. Oxford University Press. No. 196. Р. 64.
  7. Вчимо англійську по фільмам. URL: https://www.youtube. com/watch?v=LLHaR5JHYJI (дата звернення: 23.07.2023).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України