ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ

Автор(и): Швардак М. В.

Місце роботи:

Швардак М. В.,

доктор педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту,

Мукачівський державний університет

(89607, Україна, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26)

ORCID: 0000-0002-9560-9008

ResearcherID: AAL-8999-2021

Scopus-Author ID: 57413372000

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 227–239

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.227

Анотація

Стаття присвячена проблемі використання імерсивних технологій у початковій освіті. З’ясовано, що імерсивні технології за останні роки стрімко розвинулись від сумнівно перспективних до трендових та скрізь використовуваних. Доведено, що введення їх в освітній процес Нової української школи є потребою сьогодення та чинником підвищення якості освіти. Визначено мету статті: вивчити особливості використання імерсивних технологій в початковій освіті. Уточнено сутність імерсивних технологій. Виділено складові імерсивних технологій: реальну (об’єктивну), доповнену (додану) та віртуальну реальності. Висвітлено якісні характеристики застосування імерсивних технологій у початковій освіті. Наведено приклади використання імерсивних технологій у процесі вивчення різних освітніх галузей початкової освіти, зокрема: мовно-літературної, математичної, природничої, інформатичної, технологічної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької та фізкультурної. Визначено, що застосування імерсивних технологій у початкових класах містить: віртуальні екскурсії, віртуальні лабораторії, AR-книги, AR-ігри, 3D-моделювання. Запропоновано деякі застосунки імерсивних технологій для використання в початковій освіті. У процесі вивчення особливостей імерсивних технологій у початковій освіті визначено переваги та недоліки їх застосування. З’ясовано, що імерсивні технології сприяють підвищенню якості освітнього процесу, роблячи його більш інтерактивним, адаптованим та захопливим для школярів; розширюють можливості навчання; сприяють кращому розумінню складних концепцій; стимулюють мотивацію та інтерес до навчання, пам’ять і зосередженість, творчість і активність молодших школярів. Виявлено, що використання імерсивних технологій в освіті значно розширює інструментарій сучасного фахівця.

Ключові слова: імерсивні технології, віртуальна реальність, доповнена реальність, застосунок, молодші школярі, початкова освіта.

Список використаних джерел

  1. Гончарова Н. Технологія доповненої реальності в підручниках нового покоління. Проблеми сучасного підручника. Вип. 22. С. 46–56. URL: https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-22-46-56.
  2. Климнюк В. Є. Віртуальна реальність в освітньому процесі. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 2. С. 207–212.
  3. Литвинова С. Г., Буров О. Ю., Семеріков С. О. Концептуальні підходи до використання засобів доповненої реальності в освітньому процесі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 55. С. 46–62.
  4. Мерзликін О., Тополова І., Тронь В. Developing of Key Competencies by Means of Augmented Reality at CLIL Lessons. Educational Dimension. 2018. Вип. 51. С. 58–73. URL: https://doi.org/ 10.31812/pedag.v51i0.3656. https://doi.org/10.31812/pedag.v51i0.3656
  5. Сипченко О. М. Імерсивні технології в освіті. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі : збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року). Суми, 2021. С. 295–296.
  6. Слободяник О. В. Імерсивні технології у працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 201, С. 120– URL: https://doi.org/10.36550/ 2415-7988-2021-1-201-120-124.
  7. Ткачук В. В., Єчкало Ю. В., Тарадуда А. С., Стеблівець І. П. Доповнена реальність як засіб реалізації дистанційного навчання в умовах карантину. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2020. Вип. 22. № 4. С. 43–53. https://doi.org/10.33930/ed.2019.5007.22(4)-4
  8. Швардак М. В. Цифрові інтерактивні технології в освітньому процесі початкової школи. Науковий журнал Хортицької національної академії. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. № 8. С. 39–48. URL: https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-3. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2023-8-3

Bakhmat N., Popadych O., Derkach L., Shvardak M., Lukashchuk M., Romanenko V. Using Information Technologies to Train Today Teachers in the Educational Environment. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2022. Vol. 14 (2). P. 479–499. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/591

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України