ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Автор(и): Черезов Ю. О.

Місце роботи:

Черезов Ю. О.,

старший викладач кафедри фізичної підготовки,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: yuriy.cherezov@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-1531-0189

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 330–338

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.330

Анотація

Від професійної майстерності викладача фізичної культури залежить рівень фізичної та психофізичної підготовки здобувачів вищої освіти, чия майбутня професійна діяльність безпосередньо буде пов’язана з виконанням складних службових завдань, а саме: затримання, проведення зовнішнього та внутрішнього огляду, супровід правопорушників, використання зброї тощо. Тому формування професійної компетентності та розвиток особистісних професійно важливих якостей викладачів фізичної культури в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання є актуальною проблемою та потребує уваги й постійного вдосконалення.

Мета статті – вивчення особливостей професійної компетентності та розвитку професійно важливих якостей викладачів фізичної культури в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Методологія дослідження заснована на аналізі літературних джерел та синтезі педагогічного спостереження.

Результати дослідження та висновки. Стаття розкриває сучасне розуміння професійної компетентності викладача фізичної культури закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Автором обґрунтовано необхідність удосконалення професійної компетентності та розвитку особистісних професійно важливих якостей викладача фізичної культури закладу вищої освіти. Запропоновані інноваційні шляхи підвищення кваліфікації викладача фізичної культури закладу освіти зі специфічними умовами навчання, а саме: тренінги, вебінари, науково-практичні заходи.

Ключові слова: викладач фізичної культури, компетенція, компетентність, професійна компетентність, професійно важливі якості викладача, професійні навички.

 

Список використаних джерел

  1. Аніщенко В. О., Сорокопуд В. Б., Ткаченко І. В., Донець І. О. Методика прикладної фізичної підготовки персоналу ДКВС України: психолого-бойовий аспект. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2023. № 2 (11). С. 9–25.
  2. Безкопильний О. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі: теорія та методика : монографія. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. 552 с.
  3. Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у закладах загальної середньої освіти : монографія. Умань : ВПЦ Візаві, 2018. 204 с.
  4. Кондрацька Г. Д. Шляхи формування здоров’язбережувальної компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури. International Academy Journal Web of Scholar. 2018. № 10 (28). Т. 2. С. 14–18.
  5. Маріонда І. І., Сивохоп Е. М., Товт В. А. Формування професійно-особистісних компетентностей фахівця фізичної культури у процесі занять фізичною підготовкою і спортом : монографія. Ужгород : Видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. 212 с.
  6. Михайлишин Г. Й. Формування професійних умінь майбутніх вчителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2006. 227 с.
  7. Степанченко Н. І. Система професійної підготовки учителів фізичного виховання : монографія. Львів : Піраміда, 2016. 652 с.
  8. Чиженок Т. М., Коваленко Ю. О. Професійна майстерність учителя фізичної культури : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 109 с.
  9. Тимошенко О. В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2009. 35 с.
  10. Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2003. 46 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України