КОУЧИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Автор(и): Цюприк А.Я.

Місце роботи:

Цюприк А.Я.,

доктор педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук,

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(79007, Україна, м. Львів, вул. Клепарівська, 35,

email: tsarob@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-2921-7778

Scopus-Author: 5790-0902-500

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 319–329

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.319

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні коучингового підходу, який забезпечує ефективність формування лідерських якостей майбутніх офіцерів, та наданні практичних рекомендацій на прикладі тренінгу лідерства «рівний рівному» у вищих військових навчальних закладах.

Обґрунтовано, що коучинговий підхід формування лідерських якостей майбутніх офіцерів починається зі встановлення й розвитку зв’язків між курсантами та інструкторами, перш ніж надати відповідний контент, який узгоджується зі стадією розвитку лідерства, навчання та досвіду курсантів. Завдяки численним формам навчання (тренінги, рольові ігри, імітаційні ігри) впровадження коучингового підходу охоплює всі сфери навчання (когнітивну, рефлексивну та поведінкову), створюючи ретельно організоване середовище та простір для навчання. Курсанти повинні бачити переваги програми розвитку лідерства, які сприяють їх особистому зростанню.

Встановлено, що метою коучингового підходу є створення позитивного досвіду для майбутніх офіцерів. Результат коучингового підходу до навчання полягає у когнітивному зростанні, розвитку лідерських якостей та стійкій зміні поведінки майбутніх офіцерів.

Доведено, що коучинговий підхід базується на зв’язку, а не на змісті, щоб побудувати довіру та зміцнити соціальну структуру між учасниками. Це відбувається шляхом рефлексії та формування рефлексивних зв’язків, які дозволяють ділитися й обговорювати складні ситуації.

Підсумовано, що коучинговий підхід пропонує новий погляд щодо розвитку лідерства шляхом усунення недоліків традиційних підходів і обґрунтовує появу тренінгових програм розвитку лідерства. Під час застосування коучингового підходу менше уваги приділяється формальному викладанню, натомість використовуються обговорення, вирішення ситуацій та емоційні розповіді. Майбутні офіцери розвивають і застосовують нові знання й навички спільно з викладачами та однокурсниками, розвиваючи стосунки між ними, створюючи позитивне навчальне середовище. Розглянуто особливості коучингового підходу на прикладі тренінгу лідерства за принципом «рівний рівному».

Ключові слова: майбутні офіцери, курсанти, лідерські якості, рефлексія, коучинговий підхід, тренінг, вищі військові навчальні заклади.

Список використаних джерел

  1. Бойко О. В. Теорія і методика формування лідерської компетентності офіцерів Збройних сил України : монографія. Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2020. 667 с.
  2. Головешко Б. Р. Сучасні підходи до розвитку лідерства та їх імплементація у вищих навчальних закладах України. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ–Вінниця : ТОВ Планер, 2015. Випуск 41. С. 254–259.
  3. Діденко О., Шумовецька С. Акмеологічні засади професійного зростання та лідерства майбутніх офіцерів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки/ гол. ред. О. В. Діденко. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2021. № 3 (26). 166 с. С. 41–53.
  4. Заруба О. Лідерство у вищих військових навчальних закладах: моделі та програми підготовки. Інформаційна безпека людини, сус­пільства, держави. 2019. № 3 (27). С. 93–103.
  5. Карпенко В. Інноваційні підходи до виховання офіцера-лідера. Військова освіта : зб. наук. пр. Нац. ун-ту оборони України. Київ, 2020. № 1 (41). С. 173–180.
  6. Концепція лідерства за стандартами армій країн НАТО (Conception of leadership in accordance with the armies standards of NATO countries) : навч. посібник. Київ : Вид-во НУОУ, 2018. 252 с.
  7. Мудрик А. Б., Шишкіна Х. Ю. Розвиток лідерських якостей : програма тренінгу. Луцьк, 2013. 120 с. URL: https://core.ac.uk/ download/ pdf/153576112.pdf.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України