ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ФІЗИЧНОМУ БУЛІНГУ

Автор(и): Ткаченко І.В.

Місце роботи:

Ткаченко І.В.,

старший викладач

кафедри фізичної підготовки,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: ivantkach1974@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-4621-777х

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 282–293

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.282

Анотація

Останнім часом дуже багато уваги в суспільстві приділяється проблемі булінгу, тобто цькуванню. Перш ніж вести мову про протидію цьому явищу, треба зрозуміти, що це таке, причини булінгу, різницю між булінгом серед дітей, підлітків і дорослих.

Така проблема як булінг завжди була, є і буде, бо у світі завжди були, є і завжди будуть люди, які прагнуть за рахунок приниження інших людей підвищити свій статус або у своєму середовищі зайняти більш високі позиції, або ж просто помститися за будь-що, вказуючи жертві на її місце, тим самим демонструючи іншим членам групи, що з ними може бути в разі непокори.

Мета статті – розкрити сутність поняття «булінг» та засоби протидії насильству.

Методологія дослідження базується на аналізі теоретичної структури поняття «булінг» і практичних знань у галузі самозахисту.

Результати дослідження та висновки. Автор статті розкриває психологічні та фізичні аспекти протидії булінгу засобами морально-вольових і фізичних якостей та зазначає необхідність постійного покращення психічного й фізичного здоров’я людини.

Ключові слова: булінг, насильство, фізична слабкість, психологічна стійкість.

 

Список використаних джерел

  1. Бойчук П. М. Булінг як соціально-психологічне явище у сучасному освітньому просторі. Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2021. Вип 3. Ч. 2. С. 10– 16.
  2. Булінг: міфи та реальність : методичні рекомендації / укладач В. В. Потуремець; Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара. Полтава, 2020. 20 с.
  3. Булінг. Ситуація в Україні. Дитячий фонд ООН UNICEF, 2016. URL: https://www.stopbullying.com.ua/adults/statistics (дата звернення: 15.03.2024).
  4. Кириченко В. Шкільний булінг: причини, наслідки, протидія. Управління освітою. 2018. № 12. С. 6–41.
  5. Єфремова Г. Л. Профілактика насильства в сім’ї та профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі. Виховна робота в школі. 2018. № 3. С. 36–39; № 6. С. 11–46; № 7. С. 2–25; № 9.
  6. Прібиткова Н. Булінг у закладах освіти: поняття, структура, причини та шляхи подолання. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків, 2017. С. 58–61.
  7. Слесь Г. В. Насильство серед учнів. Як його уникнути чи як йому протидіяти? Педагогічна майстерня. 2019. № 2. С. 30–35.
  8. Соболь Є. Ю., Корнійченко А. О. Булінг в освітньому середовищі –детермінанти та форми. Наукові записки Центральноукраїн­ського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Право. № 8. С. 4–9.
  9. Шевченко О. О. Що таке булінг? Профілактика та подолання проявів булінгу в дитячому середовищі (тренінгові заняття для керівників МО, класних керівників). Виховна робота в школі. 2016. № 6. С. 48–55.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України