НЕОСТОЇЦИЗМ ЯК НАПРЯМОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ РАННЬОМОДЕРНОГО ПЕРІОДУ

Автор(и): Співак В. В.

Місце роботи:

Співак В. В.,

доктор філософських наук, доцент,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: hortussapientia@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-1681-8486

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 205–213

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.205

Анотація

У статті зроблено огляд виникнення та розвитку неостоїцизму як філософської течії XVI–XVII століть. Розглянуто основний зміст ідейного наповнення творчості представників цього напрямку. Основним змістом філософії неостоїцизму був синтез християнського віровчення й моральної доктрини з ідейною спадщиною античних стоїків. У центрі філософської доктрини неостоїцизму стоїть образ християнського мудреця, що стійко протистоїть земним спокусам та ударам фортуни. Проаналізовано вплив неостоїцизму на сучасну йому філософську культуру та подальший розвиток філософських учень європейської традиції. Зроблено висновок про морально-етичну та практичну спрямованість філософської спадщини неостоїцизму.

Ключові слова: історія філософії, європейська філософія, ранньомодерний період, неостоїцизм.

Список використаних джерел

 1. Дзюба О. Юстус Ліпсій у бібліотеках могилянських професорів (до питання про джерела формування політичних поглядів Пилипа Орлика). Пилип Орлик: життя, політика, тексти : матеріали міжнар. наук. конф. “Ad fontes” до 300-річчя Бендерської Конституції 1710 р. (м. Київ, НаУКМА, 14–16 жовтня 2010 р.) / ред.-упоряд. Н. Яковенко. Київ : Пульсари, 2011. C. 103–107.
 2. Кашуба М. В., Паласюк Г. Б. Ідеї стоїків у творчості Григорія Сковороди. VII Сковородинські читання : збірник праць за матеріалами наукової конференції (м. Переяслав-Хмельницький, травень, 1996). Київ, 1996. С. 5–13.
 3. Сотниченко П. А. Бібліотека Києво-Могилянської академії. Філософські джерела. Від Вишенського до Сковороди. Київ : Наукова думка, 1972. С. 47–54.
 4. Arbib, Dan. Malebranche, le stoïcisme et les trois erreurs de l’orgueil. Revue Philosophique de la France et de l’Étranger. 2015. No. 205(4). P. 505–524. https://doi.org/10.3917/rphi.154.0505
 5. Brooke, Christopher. Philosophic Pride: Stoicism and Political Thought from Lipsius to Rousseau. Princeton : Princeton University Press, 2012. https://doi.org/10.23943/princeton/9780691152080.001.0001
 6. Garber, Daniel; Ayers, Michael. The Cambridge History of Seventeenth-century Philosophy. 1998. Vol. 1. Cambridge University Press.
 7. Grafton, Anthony; Most, Glenn W.; Settis, Salvatore. The Classical Tradition. Harvard University Press, 2010.
 8. Hannay, Margaret P. Ashgate Critical Essays on Women Writers in England, 1550–1700: Volume 2: Mary Sidney, Countess of Pembroke. Abingdon: Routledge, 2017. https://doi.org/10.4324/9781315264752
 9. Jason Lewis Saunders. Revival of Stoicism in modern times. URL: https://www.britannica.com/topic/Stoicism/Revival-of-Stoicism-in-modern-times (дата звернення: 21.06.2023).
 10. Jason Lewis Saunders. Justus Lipsius: The Philosophy of Renaissance Stoicism, New York : Liberal Art Press, 1955.
 11. Léontine Z. (Леонтін Занта). URL: https://en.wikipedia.org/ wiki/L%C3%A9ontine_Zanta (дата звернення: 21.06.2023).
 12. Oestreich G.Neostoicism and the Early Modern State. Cambridge : Cambridge University Press, 1982. https://doi.org/10.1017/CBO9780511562716
 13. Papn J. Justus Lipsius. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/justus-lipsius/ (дата звернення: 21.06.2023).
 14. Schmitt C. B., Kraye J., Kessler E., Skinner Q. The Cambridge History of Renaissance Philosophy. Cambridge University Press, 1990.
 15. Sellars J. Stoicism. University of California Press, 2006.https://doi.org/10.1017/UPO9781844653720
 16. Sellars J. Neostoicism, Internet Encyclopedia of Philosophy. URL: https://philpapers.org/rec/SELN (дата звернення: 21.06.2023).
 17. Tuck R. Philosophy and Government 1572–1651. Cambridge University Press, 1993. https://doi.org/10.1017/CBO9780511558634

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України