RATIO STUDIORUM ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

Автор(и): Співак В. В.

Місце роботи:

Співак Володимир Васильович,

доктор філософських наук, доцент,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: hortussapientia@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-1681-8486

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 225–234

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.225

Анотація

Вивчення історії європейської педагогічної думки та освітньої системи – важлива умова розуміння сучасних процесів у сфері вищої освіти. Невід’ємною частиною історії освіти є спадщина єзуїтської освітньої системи, яка значно вплинула на освіту як у Європі, так і на інших континентах. Вагомим був вплив єзуїтської педагогіки й в Україні. Основний документ, що регулював освітній процес в єзуїтських закладах освіти, – Ratio Studiorum.

У статті проведено огляд історії впровадження та проаналізовано зміст документа. Під час дослідженння використано дискриптивну методологію, методи теоретичного аналізу й синтезу, а також застосовано історичний та культурологічний підходи до об’єкта дослідження.

Окреслено освітній потенціал пропонованої єзуїтами програми та методик навчання. Встановлено, що Ratio Studiorum має високий потенціал як джерело з історії європейської педагогічної думки й може бути використано для подальших досліджень у цій галузі.

Ключові слова: історія педагогіки, європейська педагогічна думка, єзуїти, Ratio Studiorum.

 

Список використаних джерел

  1. Кіку В. А. Єзуїтські школи. Енциклопедія історії України : Т. 3. Київ : Наукова думка, 2005. 672 с. URL: http://resource.history.org.ua/ cgibin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ezuitski_shkoly (дата звернення: 21.01.2023).
  2. Прибора Т. О. до історії створення «Ratio Studiorum» у XVI столітті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. Вип. 71. Т. 1. С. 65–69.
  3. Сім вільних мистецтв. Енциклопедичний словник класичних мов. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 455.
  4. «Ratio Studiorum» в історії європейської та української освіти. Ratio Studiorum: Уклад студій Товариства Ісусового. Система єзуїтської освіти (Серія Studia rationis) / пер. з лат. Р. Паранько, пер.з англ. А. Маслюх. Львів : Свічадо, 2008. С. 7–31.
  5. Catholic Encyclopedia article on the Ratio Studiorum. URL: https://www.newadvent.org/cathen/12654a.htm (дата звернення: 21.01.2023).
  6. The jesuit Ratio Studiorum of 1599. Translated into English, with an Introduction and Explanatory Notes by Allan P. Farrell, S.J. University of Detroit, 1970.
  7. Pavur С. The Ratio Studiorum: The Official Plan for Jesuit Education. Saint Louis: The Institute of Jesuit Sources, 2005.
  8. Scaglione A. The Liberal Arts and the Jesuit College System. Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1986.
  9. Schwickerath  R. Jesuit Education: Its History and Principles Viewed in the Light of Modern Educational Problems. Saint Louis, Missouri: B. Herder, 1903.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України