ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО СПІЛКУВАННЯ З КРИМІНАЛІЗОВАНИМИ ОСОБАМИ

Автор(и): Сорокопуд В. Б.

Місце роботи:

Сорокопуд В. Б.,

старший викладач кафедри фізичної підготовки,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: viacheslavsorokopud@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-8842-4531

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 268–281

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.268

Анотація

Спілкування правоохоронців з криміналізованими особами є невід’ємною частиною їхньої професійної діяльності, а готовність упевнено використати певні підручні засоби з метою самооборони або самозахисту – це вміння, що може врятувати життя і зберегти здоров’я працівнику під час виконання службових комунікативних дій.

Мета статті – дати характеристику засобам самозахисту й самооборони правоохоронців під час спілкування з криміналізованими особами у службових приміщеннях.

Методологія дослідження базувалася на аналізі теоретичних положень та синтезі практичного досвіду в галузі самооборони й самозахисту під час зіткнення зі злочинцями.

Результати дослідження та висновки. Автор статті висвітлив практичні аспекти професійного спілкування з криміналізованими особами та виокремив низку засобів, за допомогою яких правоохоронець може убезпечити своє життя та здоров’я в момент зіткнення з такими особами у службовому приміщенні. Автор зазначив, що співробітники правоохоронних органів мають дотримуватися ділового стилю спілкування та вміти захистити себе підручними засобами в момент загрози життю та здоров’ю від криміналізованої особи під час комунікативної дії у службовому приміщенні.

Ключові слова: засоби самозахисту, засоби самооборони, правоохоронець, спілкування, професійна діяльність.

Список використаних джерел:

  1. Аніщенко В. О., Сорокопуд В. Б., Ткаченко І. В., Донець І. О. Методика прикладної фізичної підготовки персоналу ДКВС України: психолого-бойовий аспект. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2023. № 2 (11). С. 9–25.
  2. Антоненко С. А. Експериментальне обґрунтування методики формування навичок рукопашного бою фахівців податкової міліції в системі професійного навчання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Харків, 2015. 18 с.
  3. Бондаренко В., Мартишко А., Худякова Н. Фізичне виховання в закладах вищої освіти МВС України : навч. посіб. Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П., 2022. 261 с.
  4. Кін Є. В. Сучасні технології навчання працівників ОВС прийомам рукопашного бою : навч. посіб. Київ : Науковий світ, 2015. 72 с.
  5. Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. / Верховна Рада України. Харків : Право, 2016. 82 с.
  6. Короткова Ю. М. Формування та вдосконалення культури ділового спілкування майбутніх поліцейських. Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика. 2021. № 1 (1). С. 174–181.
  7. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. Дата оновлення: 01.01.2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 25.02.2024).
  8. Моргунов О. А. Удосконалення фізичної підготовки правоохоронців МВС України на початковому етапі навчання. Честь і закон. 2014. № 2. С. 46–49.
  9. Основи професійної підготовки поліцейських : метод. рек. / О. І. Тьорло, В. М. Синенький, Ю. Р. Йосипів та ін. Львів : ЛьвДУВС, 2018. 297 с.
  10. Спеціальна фізична підготовка : навч. посіб. / В. Бондаренко, С. Решко, В. Дідковський та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П., 2021. 341 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України