КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО (КОРАБЕЛЬНОГО) ГОСПОДАРСТВА У ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Саган В.В., Аніщенко В.О.

Місце роботи:

Саган В. В.,

доктор філософії в галузі “Освіта”,

старший викладач кафедри логістики,

Національна академія Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького

(29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46,

e-mail: Sagan2161@ukr.net)

ORCID: 0000-0003-1042-8353;

 

Аніщенко В. О.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: oceansoulvik111@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-5062-3789

ResearcherID: AAC-5442-2021

Scopus-Author: ID57208032016;

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 173–192

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.173

Анотація

Статтю присвячено висвітленню досвіду використання метод-кейсу як елементу навчального заняття для покращення засвоєння навчального матеріалу під час викладання  навчальних дисциплін кафедри логістики з метою формування в майбутніх офіцерів-прикордонників компетентностей щодо організації та ведення військового (корабельного) господарства в підрозділах Державної прикордонної служби України.

Дослідженням встановлено, що для формування компетентностей у майбутніх офіцерів-прикордонників щодо організації та ведення військового (корабельного) господарства доцільно розглядати (використовувати) кейси як події, що реально мали місце в органах та підрозділах охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та можуть бути основою для проведення обговорення на заняттях. Сформований перелік обставини щодо порушень законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності та їх наслідки надав можливість викладачам використовувати їх як реальні приклади, що мали місце в повсякденній діяльності органів та підрозділів охорони державного кордону щодо організації та ведення військового (корабельного) господарства.

Аналіз наукової літератури, досвід науково-педагогічних працівників кафедри логістики, консультації з військовослужбовцями, що нині здійснюють організацію та ведення військового (корабельного) господарства в органах та підрозділах охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, надав можливість сформувати перелік інформаційних матеріалів, на підставі яких можуть оновлюватися ситуаційні завдання для наповнення кейсів.

Також дослідженням встановлено, що динаміка можливостей кейс-методу під час його застосування в навчальних дисциплінах кафедри логістики буде позитивною, якщо використовувати необхідні педагогічні умови, а також критерії, що здатні забезпечити в майбутніх офіцерів необхідні компетентності щодо організації та ведення військового (корабельного) господарства в підрозділах Державної прикордонної служби України.

Ключові слова: кейс-метод, формування, військове (корабельне) господарство, компетентності, майбутні офіцери, педагогічні умови.

Список використаних джерел

  1. Царенко В. І., Царенко О. В. Імплементація кейс-методу у процес викладання юридичних дисциплін у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 листопада 2013 року). Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2013. С. 695– 697.
  2. Ковальова С. М., Чирва А. В. Загальна тенденція використання кейс-методу у підготовці майбутніх учителів в Україні. Збірник наукових праць № 54. Серія : Педагогічні та психологічні науки. Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. С. 60‒62.
  3. Шевченко О. Педагогічні умови застосування кейс-методу під час вивчення гуманітарних дисциплін у ВТНЗ. Шлях освіти. Науково-методичний журнал. 2010 (січень-лютий-березень). №1 (55). С. 28–31.
  4. Войтович А. І., Дем’янюк Ю. А. Деякі аспекти використання кейс-методу у професійній підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18 листопада 2011 року). Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2011. С. 211–213.
  5. Про затвердження Порадника з військового (корабельного) господарства Державної прикордонної служби України : наказ адміністрації Державної прикордонної служби України від 21 грудня 2020 року № 134. URL: http://npd.dpsu.gov.ua/search?s=0 (дата звернення: 14.01.2023).
  6. Саган В. В. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної служби України. Науковий вісник Сіверщини. Серія : Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2021. № 2(7). С. 152‒170. https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.152
  7. Саган В. В. Критерії, показники та рівні сформованості професійної готовності майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної служби України. Військова освіта. Київ : Вид-во Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 2021. № 1 (43). С. 289‒304.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України