ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ГАЗЛАЙТИНГУ ЯК ФОРМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї

Автор(и): Руденок А. І., Петяк О. В., Ігумнова О. Б.

Місце роботи:

Руденок А. І.,

кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології та педагогіки,

Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

ORCID: 0000-0003-1197-0646

Петяк О. В.,

доктор філософії,
старший викладач кафедри психології та педагогіки,

Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

ORCID: 0000-0002-0635-493Х

Ігумнова О. Б.,

кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології та педагогіки,

Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

ORCID: 0000-0002-4758-2082

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 2(7): 137-151

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.137

Анотація

У статті розкрито проблему психологічного насильства у сім’ї та розглянуто гендерні аспекти маніпулятивного феномена газлайтинг. Маніпуляції націлені на те, щоб змусити інших людей виконувати саме ті дії, які потрібні маніпулятору. Ці дії призводять до визначених наслідків, які маніпулятор хоче отримати відповідно до своїх мотивів. У сімейних стосунках партнеру-газлайтеру не важливо, чого хоче і що прагне партнер-жертва. Йому важливо, щоб інші підкорювались. Оскільки партнер-жертва не завжди погоджується підкорюватись цьому тиску, газлайтер застосовує маніпуляції, щоб побічно вплинути на мотивацію, рішення і дії партнера-жертви. Маніпулятивні прийоми часто завуальовані таким чином, щоб жертва не могла зрозуміти шкідливого впливу, який чинить на неї партнер.

Метою дослідження було вивчення поняття «газлайтинг» у середовищі міжособистісних стосунків шлюбних партнерів; дослідження гендерних особливостей газлайтингу; виявлення характерних для газлайтера вербальних та невербальних засобів вияву маніпуляції; розробка практичних рекомендацій щодо способів протидії газлайтеру.

Результати нашого дослідження показали, що деструктивні висловлювання партнерам-жертвам характеризують специфіку газлайтингу як різновиду психологічного, емоційного насильства в сімейних стосунках. Жінкам більше говорять висловлювання про їхнє психічне нездоров’я, неповноцінність, принижують гідність, успіхи. Чоловіки в свою адресу частіше чують від партнерок висловлювання стосовно неправильного сприйняття реальності. Найпоширенішими виявами газлайтингу в сімейних стосунках респондентів є: приниження особистості партнером(кою), знецінення почуттів і значення важливих подій, а також перекладання відповідальності на партнера(ку). Стосовно маніпулятивних дій, які застосовували партнери-газлайтери до респондентів, ми виокремили: звинувачення зі сторони партнерів, ігнорування почуттів, вербальні ображання та неприйняття способу життя партнерів-жертв. Ключовими стратегіями вирішення конфліктів в сім’ї, які застосовують респонденти, визначено суперництво та пристосування. Загалом за результатами ми встановили, що у використанні шлюбними партнерами газлайтингу в сімейних стосунках відсутні гендерні варіації – адже як жінки, так і чоловіки рівнозначно стикаються з виявами цього феномена в сім’ї.

Ключові слова: газлайтинг, маніпулятор, партнер-газлайтер, партнер-жертва, психологічне насильство, сімейні стосунки.

Список використаних джерел

 1. Этьен Г. Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире. Москва: Весь Мир, 2003. 376 с.
 2. Орлов А. Б. Психологическое насилие в семье – определение, аспекты, основные направления оказания психологической помощи. Психолог в детском саду. Москва, 2000. № 2–3. С. 182–187.
 3. Зборовська О. П., Прохоренко Т. Г., Носирєва Г. А. Гендерний аспект проблеми насильства в сім’ї і суспільстві. Вісник Міжнародного Слов’янського Університету. Харків: Соціологічні науки, 2006. № 1. С. 45–57.
 4. Аптикиева Л. Р. Последствия психологического насилия для разных возрастных категорий. Вестник ОГУ. Оренбург, 2020. № 1. С. 224–239. https://doi.org/10.25198/1814-6457-224-6.
 5. Пузанкова И. Е., Дическул О. М. Психологическое насилие в семье: что это такое и как с ним бороться. Вестник Прикамского социального института. Прикамск, 2020. № 1. С. 85–97.
 6. Саркис С. Газлайтинг. Как распознать эмоциональное насилие и вырваться на свободу из токсичных отношений. Москва: Феникс. 2016. 304 с.
 7. Савка О. І. Правові засади протидії насильству в сім’ї. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Львів, 2011. № 2.
 8. Романов Д. В. Газлайтинг как современный социально-психо­ло­ги­ческий феномен. Инновационные достижения науки и техники АПК: сборник научных трудов. Кинель: РИО СГСХА, 2018. С. 127–138.
 9. Савина А. Газлайтинг: зачем мужчины внушают женщинам, что они не в себе. URL: http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/ 226936-gaslighting (дата звернення: 26.05.2021).
 10. Stern R. The Gaslight effect. New-York: Morgan road books, 2007. 163 р.
 11. Стерн Р. Скрытые манипуляции для управления твоей жизнью. STOP газлайтинг. Санкт-Петербург: Питер, 2020. 304 с.
 12. Бэнкрофт Л. Мужья-тираны. Как остановить мужскую жестокость. Москва: Эксмо, 2012. 460 с.
 13. Фажжионато Д. Убийства женщин: чрезвычайная ситуация в мире. URL: http://demoscope.ru/ weekly/2013/0567/ gazeta031.php (дата звернення: 12.06.2021).
 14. Коломоєць О. Д. Світовий досвід протидії насильству в сім’ї. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Сімферополь, 2011. Т. 24 (63). № 1.
 15. Кочетков Я. Газлайтинг: насилие, о котором не говорят. URL: https://www.psychologies.ru/standpoint/gazlayting-nasilie-o-kotorom-ne-govoryat/ (дата звернення: 15.05.2021).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України