ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

 

Автор(и): Раджабова С. Ш., Варіна Г. Б., Дацун Г. О.

Місце роботи:

Раджабова С. Ш.,

кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки і психології,

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

(18031, Україна, м. Черкаси, б-р Шевченка, 81,
e-mail: ssabinarad@gmail.com)

ORCID: 0000-0001-6565-621Х

 

Варіна Г. Б.,

старший викладач кафедри психології,

Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

(69000, Україна, м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 59,
e-mail:
anyavarina22@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-0087-4264

 

Дацун Г. О.,

старший викладач кафедри педагогіки,

методики та менеджменту освіти,

Українська інженерно-педагогічна академія

(61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16,
е-mail: GallD@ukr.net
)

ORCID: 0000-0002-3316-3880

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2(9): 219–229

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.219

Анотація

Стаття присвячена емпіричному дослідженню динаміки психоемоційних станів та саморегуляції у студентів, здобувачів вищих навчальних закладів протягом перших 4 місяців введення воєнного стану в Україні в контексті вивчення можливостей зміцнення психоемоційного здоров’я.

У роботі доведено, що у студентської молоді суттєво погіршився психоемоційний стан та показники саморегуляції. Результати діагностики тривоги показали, що динаміка показників високого й дуже високого рівня у досліджуваних респондентів зростає. Динаміка показників низького рівня тривоги зменшується в бік підвищення високого. Порівняльний аналіз переживань досліджуваних студентів показав, що типовими для опитуваних виявилися тривожність і фрустрація, збудження та занепокоєння, напруженість і роздратування, агресія тощо. Студенти вказали на підвладність почуттям, схильність до лабільності настрою, втомлюваність, погіршення якості сну, розлади шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної та нервової системи, загострення хронічних захворювань, виникнення депресивних станів.

Наукова новизна. Виконані дослідження дозволили виявити особливості психоемоційного здоров’я студентів та динаміку емоційних станів і складових саморегуляції протягом 2–19 тижнів введення воєнного стану в Україні.

Висновки. Результати дослідження показали, що події, які нині відбуваються в Україні, мають психотравмувальний вплив на кожного українця. Особливо це торкається студентів зрілого юнацького віку. Доведено необхідність розробки шляхів та засобів надання психологічної допомоги і підтримки особистості, проведення тренінгу психічної та емоційно-вольової саморегуляції для студентів з метою покращення загального самопочуття та зміцнення психоемоційного здоров’я як особистісного ресурсу.

Ключові слова: психоемоційне здоров’я, тривога, тривожність, саморегуляція, емоційна стійкість, здобувачі вищої освіти.

 

Список використаних джерел

  1. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. Москва : Медицина, 1975.
  2. Галецька, І. І. Психологічне здоров’я як проблема національної безпеки, Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. № 2 (1). С. 49–58.
  3. Здоровая личность / под ред. Г. С. Никифорова. Санкт-Петербург : «Речь», 2013. 400 с.
  4. Кічук А. В. Психоемоційне здоров’я студентів у параметрах діяльності психологічної служби сучасної вищої школи. Теорія і практика сучасної психології. Вип. 1. 2020. С. 46. https://doi.org/10.32840/2663-6026.2020.1-2.8.
  5. Кічук А. В. Психоемоційне здоров’я сучасного студентства як ресурс продуктивної життєдіяльності. Вища освіта України у контексті євроінтеграції до європейського освітнього простору. № 4. Кн. 2. Т. 3 (85). Київ, 2019. С. 113––123.
  6. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с.
  7. Моросанова В. И., Коноз Е. М. Стилевая саморегуляция поведения человека. Вопросы психологии. № 2. 2000. С. 118–127.
  8. Панкратов В. Н. Психотехнология управления людьми. Практическое руководство. Серия «Психология успеха и эффективного управления». Москва : Изд-во Института психотерапии, 2001. 336 с.
  9. Ситнік С. В, Мірошниченко О. М., Свіденська Г. М. Особливості емоційних станів здобувачів вищої освіти під час війни в Україні. Габітус. Вип. 37. 2022. С. 48–51. https://doi.org/10.32843/2663-5208.2022.37.8.
  10. Толкунова І. В., Гринь О. Р., Смоляр І. І., Голець О. В. Психологія здоров’я людини / за ред. І. В. Толкунової. Київ, 2018. 156 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України