МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ В КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и): Пилипенко В. М., Педорич А. В., Гончар В. В.

Місце роботи:

Пилипенко В. М.,

кандидат технічних наук,

доцент, доцент кафедри фізичної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-8495-106X

 

Педорич А. В.,

кандидат педагогічних наук,

доцент, доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-3429-3361

 

Гончар В. В.,

старший викладач кафедри фізичної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-2500-1902

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 112-121

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.112

Анотація

Наукова стаття присвячена актуальній проблемі – виховання самостійності в курсантсько-студентської молоді засобами фізичної підготовки.

У статті розкрито методику виховання самостійності курсантсько-студентської молоді засобами фізичної підготовки, що передбачає поєднання ефективного змісту, форм та методів, реалізацію відповідних організаційно-педагогічних умов. Застосовувалися такі форми: індивідуальні, командні та групові заходи, самостійна робота, секційні заняття тощо. Найбільш результативними методами виховання самостійності курсантсько-студентської молоді засобами фізичної підготовки визначено: переконання, змагання, створення ситуації успіху, заохочення, доручення.

Крім того, встановлено, що ефективність методики залежала від дотримання педагогами таких чинників як: формування в курсантсько-студентської молоді бажання підвищувати рівень знань про самостійність та фізичну культуру як засобу саморозвитку; створювання передумов, під час яких курсанти та студенти проявляли морально-вольові якості та уміння самостійно знаходити рішення; формування у курсантсько-студентської молоді здатність виконувати мотивовані дії й при цьому добивалися успішного виконання своїх рішень; здійснювання гендерного підходу; оптимізації заняття спортивно-ігровою діяльністю на основі застосування сучасних освітніх технологій тощо.

Технологічна складова методів виховання самостійності в курсантсько-студентської молоді у процесі занять фізичною підготовкою складалася також із розроблених організаційно-педагогічних умов: науково-методичного забезпечення викладачів-тренерів з виховання самостійності в курсантсько-студентської молоді у процесі фізичної підготовки; застосування ефективного змісту, форм, видів і методів навчальної роботи з метою формування у курсантсько-студентської молоді мотивації до фізичного виховання; залучення курсантської та студентської молоді до організації та проведення змагань різного рівня.

Ключові слова: методика, виховання самостійності, курсантсько-студентська молодь, заняття фізичною підготовкою.

Список використаних джерел

  1. Баева Ю. М. Воспитание самостоятельности студентов ВУЗа в физкультурно-оздоровительной деятельности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Российский государственный профессионально-педагогический университет. Екатеринбург, 2007. 178 с.
  2. Масол В. В., Тимчик М. В. Теоретичні аспекти виховання рішучості старшокласників у процесі занять фізичною культурою “Збірник «Науковий часопис» Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова”. Серія 15: «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». Вип. 3 К (123) 20. К: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. С. 266-269.
  3. Пащенко Т. М. Самостійність як риса особистості. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. К., 2004. Вип. 36. С. 285-293.
  4. Пилипенко. В. М, Виховання самостійності у курсантсько-студентської молоді в процесі занять фізичною культурою. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки Академії Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2020. № 2 (5). С. 121-129.
  5. Пилипенко В. М., Тимчик М. В. Теоретичні аспекти фізичного виховання курсантсько-студентської молоді засобами футболу. “Збірник «Науковий часопис» Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова”. Серія 15: «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». Вип. 4 (98) 18. К: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. С. 124-127.
  6. Тимчик М. В. Виховання фізичної культури учнів у процесі ігрової діяльності. “Збірник «Науковий часопис» Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова”. Серія Педагогічні науки: «Реалії та перспективи». Вип. 14. К: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. С. 237-240.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України