СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Автор(и): Педорич А. В.

Місце роботи:

 

Педорич А. В.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: anatoliy1616@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-3429-3361

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2(9): 187–201

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.187

Анотація

У статті розкрито особливості явища булінгу серед неповнолітніх. Більшість знущань відбувається вербально: принизливі обзивання, дошкуляння, жорстока критика, плямування репутації, висміювання, агресивні зауваження, записки з погрозами застосування насилля, поширення неправдивих обвинувачень, ворожих чуток і пліток.

Мета статті полягала в аналізі явища булінгу в закладах освіти серед неповнолітніх як соціально-педагогічної проблеми, зміни в нормативній базі для запобігання булінгу; обґрунтуванні методів та форми роботи всіх причетних категорій фахівців стосовно запобігання булінгу в закладах освіти серед неповнолітніх.

Результати. Соціальна структура булінгу, як правило, містить три елементи, а саме: переслідувач, жертва та спостерігач. У сучасній науці існує кілька підходів до вивчення булінгу. Одні дослідники зосереджують увагу на пошуку й визначенні особистісних рис, властивих особі агресора та її жертві. Інші намагаються розглядати булінг як соціально-психологічний феномен.

Проаналізовано типові риси учнів, схильних ставати переслідувачами: вони відчувають сильну потребу панувати й підпорядковувати собі інших учнів з власною метою, імпульсивні й легко шаленіють; часто зухвалі та агресивні у ставленні до дорослих (передусім батьків і вчителів); не виявляють співчуття до своїх жертв.

Типові жертви булінгу також мають власні риси: полохливі, вразливі, замкнуті й сором’язливі; часто тривожні, невпевнені в собі, нещасні й мають низьку самооцінку; схильні до депресії й частіше за своїх ровесників думають про самогубство.

Важливо визнати серйозні довгострокові наслідки для тих, хто знущається. Кривдники у школі зазвичай стають агресивними дорослими, для яких існує більша вірогідність бути багаторазово засудженими за злочинні дії. Щодо спостерігачів, то булінг може викликати в них відчуття тривоги чи страху. Спостерігання булінгу призводить до порушення ввічливості та коректності, пригнічуються співчуття, емпатія, сором. Таким чином, порушується здібність дітей спілкуватися, вести переговори та йти на компроміс – необхідні засади для розв’язання проблем, уладнання конфліктів і примирення.

Також у статті проаналізовано шляхи соціально-педагогічної профілактики булінгу серед неповнолітніх у закладах освіти й надано методичні рекомендації для учасників процесу навчання та виховання школярів.

Висновки. Дослідження показало, що цькування в школі має надзвичайно негативні наслідки в майбутньому для жертви. Це може виявлятися в неспроможності дорослих, які в дитинстві зазнали булінгу, формувати повноцінні взаємини з іншими людьми та виховувати власних дітей. Саме тому необхідно готувати педагогів до боротьби з булінгом у закладах освіти, а також обов’язково залучати психологічні служби, батьків, органи управління освітою, членів громади, церкву, правоохоронні служби.

Ключові слова: булінг, неповнолітній, заклад освіти, мобінг, кібербулінг, переслідувач (агресор), жертва, спостерігач.

 

Список використаних джерел

 1. Аверьянов А. И. Буллинг как вызов современной школе. URL: http://www.sworld.com.ua/ konfer30/531.pdf. (дата звернення: 06.07.2022).
 2. Барліт О. О. Форми і методи подолання (мінімізації) соціально-педагогічної та психологічної проблеми булінгу в освітньому середовищі. Горизонти освіти : науково-методичний журнал. 2012. № 2 (35). С. 44–47.
 3. Бердышев И. Лекарство против ненависти. Первое сентября. 2005. № 18. С. 3.
 4. Бердышев И. С., Нечаева М. Г. Медико-психологические последствия жестокого обращения в детской среде. Вопросы диагностики и профилактики. Практическое пособие для врачей и социальных работников. URL: http://www. homekid.ru/ bullying/contens.html (дата звернення: 06.07.2022).
 5. Богуславська А. Насильство у школі. URL: http://www.umoloda.kiev.ua/number/904/171/32933 (дата звернення: 04.07.2022).
 6. Булінг (цькування) як явище, його форми та учасники. URL: https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/deps/ps/buling/module1/buling-iak-iavische.pdf (дата звернення: 02.07.2022).
 7. Докукина Т. В. Буллинг – травля в школе. URL: http://belasma.gippokrat.bv/bottomnewsblock/children/bulling-vshkolah/ index.htm (дата звернення: 02.07.2022).
 8. Ениколопов С. Н., Цибульский Н. П. Психометрический анализ русскоязычной версии Опросника диагностики агрессии А. Басса и М. Перри. Психологический журнал. 2007. № 1. С. 115–124.
 9. Змановская Е. В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособ., 2-е изд., испр. Москва : Академия, 2004. 288 с.
 10. Илларионова Е. С., Шалагинова К. С. Проблема буллинга в подростковом возрасте. Материалы V Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум». URL: http:www.scienceforum.ru/2013/178/2003 (дата звернення: 22.06.2022).
 11. Кібербулінг: як протистояти. URL: http://supportme.org.ua/ needle-and-bullying/cyberbullying (дата звернення: 01.07.2022).
 12. Кон И. С. Что такое буллинг и как с ним бороться? URL: http://www.sexology.narod.ru/info178.html (дата звернення: 01.07.2022).
 13. Король А. Причини та наслідки явища булінгу. Відновне правосуддя в Україні. 2009. № 1–2. 190 с.
 14. Лейн Д. А. Школьная травля (буллинг). Детская и подростковая психотерапія. Питер, 2001. С. 240–274.
 15. Лушпай Л. І. Булінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії). Українознавчий альманах. 2010. Вип. 4. С. 126–131.
 16. Мартынюк В. Буллинг в украинских школах: URL: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/bulling-v-ukrainskih-shkolah-v-yunisef -obnarodovali-shokiruyushchuyu-statistiku-1168495.html (дата звернення: 02.07.2022).
 17. Мерцалова Т. Насилие в школе: что противопоставить жестокости и агрессии? Директор школы. 2000. № 3. С. 25–32.
 18. Ожиева Е. Н. Буллинг как разновидность насилия. Школьный буллинг. URL: http://www.rusnauka.com/33_NIEK_2008/Psihologia/3 7294.doc.htm (дата звернення: 02.07.2022).
 19. Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі. URL: http://osvita-mvk.if.ua/content&content_id=1846 (дата звернення: 02.07.2022).
 20. Серова Т. Если ваш ребенок стал «козлом отпущения». Семейная психология. 2003. № 13. URL: elib.bspu.by/bitstream/doc/48232/ 1/Zbirnyk_2020-68-70_watermark.pdf. (дата звернення: 02.07.2022).
 21. Система захисту дітей від жорстокого поводження: навчально-методичний посібник / Л. Волинець, Т. Дорошок, М. Євсюкова та ін. Київ : Держсоцслужба, 2005. 395 с.
 22. Сорочан Д. А. Булінг: поняття, історія існування, характеристика. Науковий вісник публічного та приватного права. Вип. 6. 2019. С. 12–19. https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.6.2.

23. Meaning of “bully” in the Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ ru /bully (дата звернення: 02.07.2022).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України