ОСОБЛИВОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ РЕЦИДИВІСТІВ РІЗНОГО ВІКУ

Автор(и): Пахомов І. В.

Місце роботи:

Пахомов І. В.,

старший викладач кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: pahomov.ilya@ukr.net)

ORCID 0000-0002-6101-9384

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2 (9): 176–186

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.176

Анотація

Стаття присвячена аналізу соціально-психологічних особливостей засуджених рецидивістів різного віку. Зроблено висновок про наявність значущих відмінностей між ними за низкою соціально-демографічних, кримінологічних та соціально-психологічних показників.

Мета статті – аналіз соціально-демографічних, кримінально-правових, соціально-психологічних та релігійних особливостей засуджених рецидивістів різного віку.

Методологія статті: порівняльний аналіз результатів анкетування.

Результати. Аналіз соціально-психологічних особливостей засуджених рецидивістів різного віку свідчить про наявність у них значущих відмінностей за низкою соціально-демографічних, кримінологічних та соціально-психологічних показників.

Практичне значення здобутих результатів полягає у врахуванні вікових особливостей засуджених під час проведення з ними корекційної роботи.

Значення (оригінальність). Наукове значення дослідження полягає в узагальненні результатів аналізу соціально-демографічних, кримінально-правових, соціально-психологічних та релігійних показників засуджених рецидивістів різного віку.

Ключові слова: засуджені рецидивісти, соціально-демографічні, криміналь­но-правові та соціально-психологічні показники, релігійна соціалізація.

 

Список використаних джерел

  1. Бойко-Бузиль Ю. Ю., Супрун М. О., Пахомов І. В. Соціально-психологічний аналіз православної общини засуджених. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. Сєверодонецьк, 2021. Вип. 1 (100). С. 34–46.
  2. Бойко-Бузиль Ю. Ю., Супрун М. О., Пахомов І. В. Результати впровадження психокорекційної програми формування православних цінностей засуджених рецидивістів. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. Сєверодонецьк, 2021. Вип. 3 (102). С. 27–37.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України