МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ

Автор(и): Пахомов І. В.

Місце роботи:

Пахомов І. В.,

викладач центру професійної освіти,

Територіально відокремлене відділення «Білоцерківська філія

Академії Державної пенітенціарної служби», м. Біла Церква, Україна

ORCID: 0000-0002-6101-9384 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 2(7): 126-136

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.126

Анотація

Стаття присвячена аналізу міжнародного досвіду духовного виховання засуджених. Зроблено висновок про наявність у більшості розвинених країн світу капеланської служби в кожній пенітенціарній установі, де капелани виконують як богослужбові, так і позабогослужбові (соціальні) функції.

Мета статті – аналіз особливостей духовного виховання засуджених у розвинених країнах світу.

Методологія статті: порівняльний аналіз.

Результати. Адміністрація пенітенціарних установ досліджуваних країн світу в цілому реалізує право засуджених на релігійну діяльність. Духовно-просвітницьку роботу з ними здійснюють в’язничні капелани різних Церков. Вони не тільки проводять богослужіння, але й беруть участь у соціальних програмах. Для засуджених різних віросповідань запрошують представників їх релігійних конфесій.

Практичне значення здобутих результатів полягає у застосуванні міжнародного досвіду в розбудові капеланської служби пенітенціарних установ України.

Значення (оригінальність). Наукове значення дослідження полягає в узагальненні результатів духовного виховання засуджених у 41 розвиненій країні світу.

Ключові слова: духовне виховання, засуджені, міжнародний досвід, в’язничні капелани, релігійні організації.

Список використаних джерел

  1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності священнослужителів (капеланів) в органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України: Закон України від 14 травня 2015 року №419-VIII. Законодавство України: база даних / Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/419-19#Text (дата звернення: 13.09.2021).
  2. Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах: монографія. Київ: Дакор, 2018. 514 с.
  3. Третяк О. С., Чебоненко С. О. Становлення соціальної роботи із засудженими в місцях позбавлення волі за кордоном. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. Чернігів. 2013. Вип. 108.1. С. 50–55.
  4. Радов Г. О. Пенітенціарна ідея : думки на тему. Київ: Леся, 1997. 160 с.
  5. Європейські пенітенціарні (в’язничні) правила: Рекомендація №R(2006)2 Комітету Міністрів Ради Європи від 01.2006.Законодавство України: база даних / Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032#Text (дата звернення: 10.04.2021).
  6. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями (Правила Мандели): Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 21.05.2015 №E/CN.15/2015/L.6/Rev.1. Законодавство України: база даних / Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212#Text (дата звернення: 10.04.2021).
  7. World Prison Brief data. URL: https://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data.
  8. Peter Phillips. Roles and identities of the Anglican chaplain: a prison ethnography. A thesis submitted in accordance with the regulations for the award of the degree of PhD at Cardiff University. November 2013. 365 р. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/20343361.pdf.
  9. The Cardiff Centre for Chaplaincy Studies at St Michael’s College. URL: http://www.stmichaels.ac.uk/chaplaincy-studies.php.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України