ВПЛИВ ПОРЯДКУ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ В СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ЇЇ ЖИТТЄВОГО СТИЛЮ

Автор(и): Остаполець І.Ю.,  Пачаджи Д.І., Коновалова В.О.

Місце роботи:

Остаполець І.Ю., 

кандидат психологічних наук,

доцент кафедри загальної психології,

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна

ORCID: 0000-0001-7315-2062

 

Пачаджи Д.І.,

учениця 11 класу КЗ «Маріупольський міський технологічний ліцей Маріупольської міської ради Донецької області», м. Маріуполь, Україна

 

Коновалова В.О., 

практичний психолог, КЗ «Маріупольський міський технологічний ліцей Маріупольської міської ради Донецької області», м. Маріуполь, Україна

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 141-153

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.141

Анотація

Стаття присвячена емпіричному дослідженню впливу порядку народження дитини в сім’ї на формування її життєвого стилю.

У роботі узагальнено знання світового досвіду з вивчення феномену стилю життя в ракурсі соціально-психологічних підходів, включно з дослідженнями сучасних науковців. Встановлено, що стиль життя проявляється в цілісності індивідуальності особистості у взаємодії із соціальним оточенням.

Досліджено основні поняття, характеристики й механізми становлення стилю життя. Як сензитивний період закладення стилю життя особистості за А. Адлером визначено ранній дитячій вік.

Доведено актуальність проведення дослідження у віковій категорії стар­шокласників з урахуванням їхніх соціально-психологічних особливостей.

Обґрунтовано методологічні підходи до вивчення проблеми й визначено психодіагностичний інструментарій дослідження. Актуальним у роботі є використання психологічного аналізу дитячих спогадів за рахунок того, що особливості їх переживання дитиною формують у свідомості картину світу і спонукають до вироблення певних стратегій поведінки відповідно до ситуацій. Дослідження мотиваційної сфери за методикою А. О. Реана дозволило визначити спрямованість поведінки старшокласників і особливості мотивації.

Експериментально досліджено психологічний зміст типів стилю життя респондентів. Встановлено, що середні за порядком народження діти більшою мірою мотивовані на успіх і формують найбільш ефективний стиль життя. Визначено закономірності, що допомагають виявити загальні тенденції впливу порядку народження дитини в сім’ї на формування стилю життя.

Ключові слова: порядок народження, життєвий стиль, мотивація на успіх, уникнення невдач.

Список використаних джерел

  1. Адлер А. Наука жить. Киев, 1997. 286 с.
  2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. Москва, 1995. 261 с.
  3. Малина О. Г. Аналіз типів життєвих стилів і рівнів їхнього розвитку в підлітковому і юнацькому віці. Наукові студії із соціальної та політичної психології. Київ: Сталь, 2011. Вип. 28. С. 38–46.
  4. Сидоренко Е. В. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру. Санкт-Петербург. Речь, 2000. 352 с.
  5. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / В. Б. Шапар, В. О. Оліфір, А. С. Куфлієвський та ін. Харків: Прапор, 2009. 672 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України