ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗМІН У ЖЕРТВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ВЧИНЕНИХ ДЕРЖАВОЮ-АГРЕСОРОМ

Автор(и): Олійников Г. В., Ковалевський А. В.

Місце роботи:

Олійников Г. В.,

кандидат медичних наук, доцент,

доцент кафедри правової та спеціальної підготовки,

Територіально відокремлене відділення «Кам’янська філія
Академії Державної пенітенціарної служби»

(51901, Україна, м. Кам’янське, вул. Колеусівська 39,

e-mail: georg.oliinykov@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-9660-329X

 

Ковалевський А. В.,

старший викладач кафедри правової та спеціальної підготовки,

Територіально відокремлене відділення «Кам’янська філія
Академії Державної пенітенціарної служби»

(51901, Україна, м. Кам’янське, вул. Колеусівська 39,

e-mail: artemkowalewskij@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-1970-8768

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 149–162

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.149

Анотація

У статті розглянуто окремі статеві проблеми психосоматичних розладів осіб, які стали жертвами сексуальних кримінальних правопорушень, питання щодо поведінкового аналізу, стану здоров’я фізичної і моральної рівноваги, внутрішнього комплексу нереалізованого гніву, соціальної незадоволеності, моделі нерозв’язаного конфлікту в українському суспільстві. Внесено пропозиції щодо реформування застарілих юридичних норм і суспільних практик, розширення діапазону розуміння соціального простору у жертв сексуальних кримінальних правопорушень сексуального характеру і біженців, яких немало, значущі для конституційних цінностей наших громадян. У жертв сексуального насильства російських військових у результаті посттравматичного стресового розладу кардинально змінилося життя у сім’ї та суспільстві. Наслідки формують у жертв індивідуально специфічний і викривлений досвід, особливості статевих стосунків, ступінь і стан депривацій. У випадках, коли жертву залякували, примушували до сексуальних стосунків у дитячому та підлітковому віці, ґвалтували кілька разів, діб, симптоматика ускладняється формуванням стійкого посттравматичного стресового розладу. Вирішальним правовим засобом забезпечення, реалізації, охорони та захисту прав людини і громадянина в Україні є юридичні гарантії. Реалізація та гарантування прав, особливо з різними видами депривацій, потерпілих громадян нашої держави є одним із найважливіших чинників належного розвитку України, формування громадянського суспільства, переконливим свідченням демократичності для вступу в ЄС. Антисоціальна злочинна поведінка росіян під час військової агресії проти України, неконтрольована агресивність, вбивства, каліцтва, катування мирних громадян, ґвалтування жінок, дівчат і дітей потребують правової оцінки, зокрема на міжнародному рівні.

Ключові слова: кримінальні правопорушення сексуального характеру, психічні розлади, психосоматика, кримінологія, верифікація, психічна депривація.

 

Список використаних джерел

  1. Олійников Г. В., Сиволап І. І. Психологічна верифікація серійних злочинців на етапах досудового і судового слідства. Право і суспільство. 2015. № 4. С. 184–185.
  2. З початку повномасштабного вторгнення слідчі Нацполіції розпочали майже 62 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями рф. Портал МВС. Станом на 22.01.2023 р. URL: https://www.npu.gov.ua/news/z-pochatku-povnomasshtabnoho-vtorhnennia-slidchi-natspolitsii-rozpochaly-maizhe-62-tys-kryminalnykh-provadzhen-za-faktamy-vchynennia-zlochyniv-viiskovosluzhbovtsiamy-rf (дата звернення: 09.02.2023).
  3. Джужа О. М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством : монографія. Київ : Атіка, 2009. 209 с.
  4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. С. Азаров, В. Г. Грищук, А. В. Савченко та ін. ; заг. ред О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернія. Київ :Юрінком Інтер, 2016. 1064 с.
  5. Лень В. В. Окремі способи розбещення неповнолітніх: питання кваліфікації, диференціації та покарання. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : науковий збірник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 2017. № 2. Т. 1. С. 102–105.
  6. Синєокий О. В. Психолого-правові проблеми сексопатології. Вступ до криміноперверсології : монографія. Харків : Право, 2009. 752 с.
  7. Лень В. В. Окремі злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості: питання впливу на психіку потерпілої особи. Dny vědy – 2018 : Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko-praktická conference. Praha : Education and Science, 2018. Volume 3. С. 110–112.
  8. Олійников Г. В., Лень В. В. Балабко В. В. Психологічне підґрунтя формування посттравматичних розладів в осіб із зони антитерористичної операції, що можуть привести до протиправної поведінки. Право і суспільство. 2016. № 3. С. 158–165.
  9. Пазенок А. С. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2010. 176 с.
  10. Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації. Право України. 2001. № 12. С. 33.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України