ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДКВС УКРАЇНИ В РОБОТІ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ

Автор(и): Мірошниченко О. М.

Місце роботи:

Мірошниченко О. М.,

кандидат психологічних наук, доцент,

начальник кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби,

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: mirok200067@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-8624-9397

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2(9): 140–151

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.140

Анотація

У статті розглядаються питання про роль конфліктів у детермінації злочинної поведінки засуджених та осіб, узятих під варту, й формування конфліктологічної компетентності персоналу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

Мета статті полягає у формуванні навичок «конфліктологічної компетентності» шляхом застосування тренінгових технологій і вправ, що дозволяють сформувати необхідні навички в персоналу установ виконання покарань.

Висновки. В установах виконання покарань не завжди вдається вчасно виявити конфлікти, що пояснюється їх прихованим характером. Крім того, в установах виконання покарань мають місце конфлікти, викликані особистісними характеристиками та стилем керівництва власне персоналом установ виконання покарань. Стиль управління установами виконання покарань пов’язаний з особливостями характеру, темпераменту, відсутністю досвіду, професійною деформацією особистості.

Орієнтовна програма тренінгу конфліктологічної компетентності персоналу ДКВС України складається з чотирьох занять, мета яких полягає у створенні атмосфери відкритості, довіри та підтримки групової згуртованості учасників групи; засвоєнні методів аналізу конфліктів і пошуку закономірностей адаптивної поведінки у складних комунікаційних ситуаціях; формуванні професійних навичок активного слухання та розуміння іншої людини в складних комунікаційних ситуаціях і засвоєнні ефективних методів саморегуляції поведінки та зменшенні емоційних станів у конфлікті.

Ключові слова: конфлікт, конфліктологічна компетентність, персонал ДКВС України, профілактика конфліктів, тренінг конфліктологічної компетентності.

Список використаних джерел

  1. Бочелюк В. Й. Юридична психологія: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 336 с.
  2. Дейвис К., Бернхард Е. Работа с правонарушителями в обществе. Великобритания, Санкт-Петербург, 2012. 153 с.
  3. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 455 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України