КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ СЛУЖБОВИХ СОБАК ДЛЯ ДРЕСИРУВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ РОЗШУКОВОЇ СЛУЖБИ

Автор(и): Матвійчук В. П., Доменюк А. М., Дворнічена І. М.

Місце роботи:

Матвійчук В. П.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри кінології,

Територіально відокремлене відділення

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»

(31341, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район,

ТГ Хмельницька, комплекс будівель та споруд № 9,

e-mail: mvp020173@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5890-8383;

 

Доменюк А. М.,

старший викладач кафедри кінології,

Територіально відокремлене відділення

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»,

(31341, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район,

ТГ Хмельницька, комплекс будівель та споруд № 9,

e-mail: and.domenyuk@gmail.com)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1569-3108;

 

Дворнічена І. М.,

інспектор групи організації навчального процесу,

Територіально відокремлене відділення

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»

(31341, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район,

ТГ Хмельницька, комплекс будівель та споруд № 9,

e-mail: nonnatkdv@ukr.net)

ORCID: https:// orcid.org/0000-0002-3271-1216

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 136–148

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.136

Анотація

У Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року зазначено, що протягом вказаного терміну необхідно забезпечити, зокрема, формування ефективної моделі підготовки та діяльності персоналу органів і установ пенітенціарної системи. Серед завдань, визначених керівництвом Державної кримінально-виконавчої служби України кінологічній службі, в контексті зазначеного завдання Стратегії увагу авторів привертають: забезпечення своєчасного проведення господарських і зооветеринарних заходів щодо збереження та утримання службових собак у постійній готовності для їх застосування, а також покращення їхніх робочих і екстер’єрних якостей; організація розведення, вирощування, підготовки та використання службових собак у загальній системі охорони установ виконання покарань і слідчих ізоляторів.

З метою підвищення якості підготовки кінологічних команд науково-педагогічним складом кафедри кінології Територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби» здійснено аналіз стану кінологічного забезпечення структурних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України, уточнено існуючі та напрацьовано доповнення до рекомендацій щодо відбору службових собак для подальшого дресирування за різними напрямами підготовки.

У статті висвітлено критерії відбору службових собак Державної кримінально-виконавчої служби України для дресирування за напрямом розшукової служби. Охарактеризовано вади, хвороби та недоліки, з якими службові собаки всіх напрямів підготовки не можуть бути допущені до дресирування у складі кінологічних команд відомства. Надано рекомендації щодо визначення придатності службових собак до дресирування за напрямом розшукової служби з урахуванням типу вищої нервової діяльності. Охарактеризовано методику встановлення характеру переважаючих реакцій поведінки службових собак.

Ключові слова: молодші інспектори-кінологи, критерії, відбір, дресирування, розшукові собаки.

Список використаних джерел

  1. Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022–2024 роках : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 р. № 1153-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1153-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 20.02.2023).
  2. Про затвердження Інструкції з організації кінологічної служби в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах : наказ ДДУПВП від 24.01.2004 р. № 18.
  3. Виноград О. В., Афанасьєв А. О., Дикий О. А. Основи дресирування службових собак : навч. посіб. Хмельницький : НАДПСУ, 2007. 355 с.
  4. Виноград О. В. Теоретичні основи дресирування службових собак : навч. посіб. Давидківці, 2022. 257 с.
  5. Селюков В. С. Адміністративно-правові засади управління кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні : дис. … д-ра юрид. наук. Суми, 2020. 450 с.
  6. Афанасьєв А. О., Серховець С. В. Підготовка інспекторів-кінологів зі службовими собаками : навч.-метод. посіб. Хмельни­цький : НАДПСУ, 2015. 152 с.
  7. Серховець С. В. Сутність та зміст кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності правоохоронних органів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. № 1 (70). С. 147–153.
  8. Гайдук С. В., Серховець С. В. Досвід підготовки кінологічних команд під час здійснення митного та прикордонного контролю у Сполучених Штатах Америки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2017. № 2 (9). С. 95–104.
  9. Про затвердження Інструкції з організації кінологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України : наказ МВС України від 26.03.2018 р. № 234.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України