ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ: ДОСВІД, ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Автор(и): Литвин А. В., Руденко Л. А.

Місце роботи:

Литвин А. В.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри практичної психології та педагогіки,

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(79000, Україна, м. Львів, вул. Клепарівська, 35,

e-mail: avlytvyn@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-7755-9780

SCOPUS-Author: 57210312320;

 

Руденко Л. А.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри практичної психології та педагогіки,

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(79000, Україна, м. Львів, вул. Клепарівська, 35,

e-mail: lararudenko@gmail.com)

ORCID: 0000-0003-1351-4433

SCOPUS-Author: 57210320375

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 169–186

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.169

Анотація

У час жорстокої, неспровокованої воєнної агресії з боку російської федерації наша держава продовжує цілеспрямовану роботу із системного реформування військової освіти. Сучасні події та тенденції на військово-політичній арені свідчать про необхідність суттєвого переосмислення теоретичних напрацювань і методичних розробок військових педагогів, психологів і психофізіологів щодо напрямів та якості психологічної підготовки командирів підрозділів. Процес підготовки фахівців Збройних Сил та інших галузей сектору безпеки й оборони супроводжується підвищенням вимог не лише до їхньої військово-професійної компетентності, а й удосконалення психологічної підготовки передусім офіцерського корпусу. Мета статті полягає в узагальненні досвіду психологічної підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України у військових вищих навчальних закладах і викладенні пропозицій щодо її оптимізації. У статті проаналізовано ефективність реалізації в освітньому просторі України практики підготовки військових фахівців в арміях країн НАТО; узагальнено проблемні питання, пов’язані з організацією психологічної підготовки майбутніх офіцерів у військових вищих навчальних закладах; доведено необхідність проєктування та впровадження педагогічної системи, яка конкретизує відповідні завдання, урізноманітнює форми й технології щодо формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності; представлено результати моніторингових досліджень динаміки психологічної готовності офіцерів до реалізації нової професійної компетентності; запропоновано заходи щодо формування у ВВНЗ психологічної готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності. Отримано дані, що свідчать про ефективність їх реалізації у ВВНЗ. Сформульовано рекомендації щодо оптимізації процесу формування психологічної готовності майбутніх офіцерів тактичного рівня під час навчання в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання.

Ключові слова: вищі військові навчальні заклади, НАТО, підготовка майбутніх офіцерів, психологічна готовність, рефлексивний підхід, компоненти готовності.

Список використаних джерел

 1. Воронін Д. Питання готовності вчителів фізичної культури до професійної діяльності. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. 2011. № 2 (14). С. 23–25.
 2. Ґроссман Д., Крістенсен Л. Бій: психологія і фізіологія воїна в часи війни та миру. Львів : Астролябія, 2023. 720 с.
 3. Зельницький А. М. Вища військова освіта – проблема гарантування якості. Вісник НАОУ. 2012. № 1 (26). С. 23–25.
 4. Козяр М., Литвин А. Теоретичні засади формування готовності фахівців цивільного захисту до діяльності в екстремальних ситуаціях. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2017. № 1. С. 85–98.
 5. Литвин А. В. Рефлексивний підхід до психологічної підготовки майбутніх співробітників ДСНС. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Кропивницький : ЛА НАУ, 2019. Вип. 5. С. 168–174.
 6. Литвин А. В., Руденко Л. А. Формування психологічної готовності курсантів ЗВО ДСНС до діяльності в ризиконебезпечних обставинах. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2021. № 1 (21). С. 40–48.
 7. Покалюк В. Готовність фахівців пожежно‐рятувальних підрозділів до професійної діяльності. Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. Вип. 14. С. 222–228.
 8. Психологія бою: діяльність командира підрозділу щодо під­тримання морально-психологічного стану особового складу в ході бойових дій : навч.-метод. посіб. / А. М. Романишин, О. В. Бойко, Д. В. Богородицький та ін. Львів : НАСВ, 2015. 322 с.
 9. Скоробагата О. М. Готовність до діяльності як психолого-педагогічна проблема. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. № 1. С. 121–128.
 10. Стандарти та вимоги НАТО до професійної підготовки військовослужбовців. Ukraine to NATO. URL: https://ukrainetonato. com.ua/osvita-ta-boyova-pidhotovka-za-standartamy-nato/standarty-ta-vymohy-nato-do-profesiynoi-pidhotovky-viyskovosluzhbovtsiv/ (дата звернення: 18.02.2024).
 11. Handbook of Military Psychology: Clinical and Organizational Practice / ed. by Stephen V. Bowles, Paul T. Bartone. Washington : Springer International Publishing AG, 2017, 612 p.
 12. The Oxford Handbook of Military Psychology / ed. by Janice H. Laurence, Michael D. Matthews. New York : Охford University Press, Іnс., 2012. 417 р.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України