АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ НАБУТТЯ ПІДЛІТКАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ

Автор(и): Журов В. В., Бієнко Н. А., Ахмедова Л. В.

Місце роботи:

Журов В. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту,

Чернігівський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

(14021, Україна, м. Чернігів, вул. Слобідська, 83,

e-mail: choippo.cg@gmail.com)

 

Бієнко Н. А., старший викладач кафедри психології, Чернігівський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

(14021, Україна, м. Чернігів, вул. Слобідська, 83,

e-mail: choippo.cg@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-5735-143X

 

Ахмедова Л. В., методист відділу роботи
з обдарованими учнями,

Чернігівський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

(14021, Україна, м. Чернігів, вул. Слобідська, 83,

e-mail: ahlarisa102@gmail.com)

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2(9): 94–113

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.094

Анотація

Стаття присвячена дослідженню можливостей і необхідності набуття навичок психологічної саморегуляції (ПСР) підлітками, адже підлітковий період онтогенезу є кризовим, нестабільним, перехідним, але разом із тим є періодом становлення. Між тим, якщо вікові фізіологічні й психологічні особливості підліткового віку є достатньо викладеними в теоретичному аспекті, то підліткові аспекти ПСР тільки почали досліджувати, а мотиваційні і практичні компоненти не розроблені детально. Все зазначене зумовлює актуальність проблеми.

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності оволодіння техніками психологічної саморегуляції для підлітків, привертанні уваги до цієї проблеми, окресленні компетентних підходів до мотивування та базових практичних технологій.

Результати дослідження. У статті здійснено ретельний аналіз основних праць провідних зарубіжних та вітчизняних дослідників підліткового періоду онтогенезу, на основі чого обґрунтовано численні фактори та чинники, які дозволяють стверджувати, що набуття підлітками навичок психологічної саморегуляції власних психічних станів є і можливим, і необхідним для їх становлення, адаптивності, соціалізації. Більше того, підлітковий вік можливо розглядати як сензитивний для зазначеного процесу. У роботі порушено питання необхідності психологічної саморегуляції під час специфічного перебігу і вияву підліткової кризи у здібних та обдарованих школярів.

Висновки. Запропонована система мотиваційних заходів набуття підлітком психологічної саморегуляції. Авторами надано перелік симптоматичних напрямів технік, наведено опис деяких методик, які можуть бути базовими у процесі психологічної саморегуляції.

Ключові слова: підлітковий віковий період; психологічні особливості підліткового віку; психологічні новоутворення підліткового віку; психологічна саморегуляція; мотивація психологічної саморегуляції в підлітка; базові техніки психологічної саморегуляції.

Список використаних джерел

 1. Абрамова Г. С. Возрастная психология. Москва : Академпроект, 2000, 624 с.
 2. Аверин В. А. Психология детей и подростков. Санкт-Петербург : издательство В. А. Михайлова, 1998. 379 с.
 3. Антилогова Л. Н. Саморегуляция психических состояний личности : монография. Омск : ОМГПУ, 2010. 384 с.
 4. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Москва : Просвещение, 1968. 464 с.
 5. Виготский Л. С. Педология подростка. Москва : Педагогика, 1984. Т. 4. С. 5–242.
 6. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: развитие человека от рождения до поздней зрелости. Москва : Сфера, 2004. 464 с.
 7. Кушнір О. О. Навички регуляції емоційних станів як провідна складова надійності льотного складу. Вища школа. 2016. № 5. С. 91–100.
 8. Леонтьев Д. А. Личность в зеркалах теорий К. С. Холл, Г. Линдсей. Москва, 1997. С. 4–6.
 9. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы : справочник практического психолога. Москва, 2005, 896 с.
 10. Цыганенко Г., Масик О., Григорьева А. Мы пережили техники восстановления для семей, военных, гражданских и детей : практ. пособие для внутренне перемещенных лиц, демобилизованных и их семей. Киев : Логос, 2016. 202 с.
 11. Прохоров А. О. Технології психологічної саморегуляції. Харків : Гумцентр, 2017, 360 с.
 12. Психология человека от рождения до смерти / за ред. А. А. Реана. Санкт-Петербург : Прайм еврознак, 2006. 651 с.
 13. Тарас А. Є. Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ. Минск : Харвест, 1999. 608 с.
 14. Эльконин Д. А. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте. Вопросы психологии. № 4. С. 6–20.
 15. Эриксон Э. Детство и общество. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 312 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України