ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Жулковський В. В.

Місце роботи:

Жулковський В. В.,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри кінології,

Територіально відокремлене відділення

«Хмельницька філія Академії Державної

пенітенціарної служби»

(31341, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район,

ТГ Хмельницька, комплекс будівель та споруд № 9,

e-mail: vadimoff@i.ua)

ORCID: 0000-0001-9433-5298

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 92–101

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.092

Анотація

Одним із ключових завдань на шляху реформування пенітенціарної системи згідно зі Стратегією реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року є формування ефективної моделі підготовки та діяльності персоналу. Працівники Державної кримінально-виконавчої служби України майже щодня під час несення служби потрапляють в екстремальні та надзвичайні ситуації, вступають у міжособистісний контакт з особами, які скоїли злочини різного ступеня тяжкості та пропагують ідеали кримінального світу, мають ускладнення у встановленні міжособистісних стосунків за нормами, визначеними у демократичному суспільстві. Відповідно кожний із представників персоналу має бути наділе-ний рядом професійно важливих якостей, що дозволяють здійснювати ефективний виховний вплив на засуджених.

У статті висвітлено основні особливості професійної діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Ці аспекти визначають досить високі вимоги до психологічних якостей кандидатів на посади рядового і начальницького складу.

З’ясовано, що служба, як правило, відбувається у складних конфлікт-них та екстремальних умовах, пов’язана з високим нервовим напруженням та психічним перевантаженням. Тому важливою є психологічна підготовка працівника до виникнення екстремальних та надзвичайних ситуацій, відсутність якої часто слугує причиною неефективного виконання службових обов’язків. Працівник, незважаючи на небезпечність професійного середовища, повинен щодня перебувати у тісному контакті із засудженими (ув’язненими), підтримувати з ними рівні безконфліктні стосунки, надавати допомогу пенітенціарному персоналу в проведенні щодо них соціально-виховних та психологічних заходів. Виокремлено та проаналізовано професійно важливі якості персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Саме на актуальності завдань щодо зміцнення кадрового потенціалу, ефективності протидії правопорушенням з корупційними ознаками та зниженню їх рівня, а також запобігання іншим протиправним проявам серед персоналу зазначеної служби акцентовано увагу в процесі реформування.

Ключові слова: реформування, пенітенціарна система, професійно-психологічні вимоги, психологічна стійкість, професійна спостережливість, професійна деформація.

Список використаних джерел

  1. Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022–2024 роках : розпорядження КМУ від 16.12.2022 р. № 1153-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1153-2022-%D1%80#n10 (дата звернення: 07.09.2023).
  2. Романовська Л. І., Попик Ю. В., Замула С. Ю. Модуль психолого-педагогічної компетентності : навч.-метод. посіб. Хмельницький, 2013. 326 с.
  3. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005 р. № 2713-IV. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2713-15 (дата звернення: 07.09.2023).
  4. Бедь В. В. Юридична психологія : навч. посіб. Львів : Новий світ, 2000; Київ : Каравела, 2003. 376 с.
  5. Левенець А. Є. Психологічні засоби підвищення професійно-психологічної стійкості працівників пенітенціарних закладів. Вісник пенітенціарної асоціації України. № 2. С. 65.
  6. Жулковський В. В. Попередження професійної деформації та професійного вигорання пенітенціарного персоналу : навч.-метод. посіб. Хмельницький : Хмельницький центр ПКП ДКВС України, 2020. 57 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України