ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Автор(и): Дем’яненко Ю. О., Філіпович В. М.

Місце роботи:

Дем’яненко Ю. О., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: u.demjanenko1980@gmail.com)

ORCID: 0000-0001-5237-9559

 

Філіпович В. М., кандидат психологічних наук,
доцент кафедри креативних індустрій та соціальних інновацій,

Національний університет «Чернігівська політехніка»
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій
(14037, Україна, м. Чернігів, вул. Козацька, 1,
e-mail:
filipovich72@ukr.net)

ORCID: 0000-0001-9645-7985

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2 (9): 54–64

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.054

Анотація

Стаття присвячена розгляду психологічних особливостей реалізації механізмів виховного впливу в установах виконання покарань, адже головна мета роботи кримінально-виконавчої системи – ефективний виховний вплив на особу, що порушила закон. Такий вплив неможливо здійснити примусово та на основі залякування, тому актуальність заявленої авторами теми полягає в аналізі психологічних особливостей виховного впливу на засудженого з метою підвищення якості психолого-педагогічної роботи, направленої на ресоціалізацію засудженого.

Розглянуто особливості вживання терміна «психологічний вплив» та проаналізовано особливості його реалізації працівниками кримінально-виконавчої служби. В роботі простежено кореляцію між поняттям «динамічна безпека» та соціально-психологічний вплив, яка обумовлюється необхідністю налагодження позитивних взаємин між персоналом і засудженими для впровадження ефективного корекційного соціально-психологічного впливу.

Висвітлено чинники, які впливають на процес впливу та сутнісні характеристики самого процесу впливу, що необхідно враховувати персоналу під час виконання службових обов’язків.

Порушено такі проблемні питання, як: дослідження потреб засудженого, через які може бути здійснено вплив, виявлення мішені впливу та дотримання правил донесення повідомлень до об’єкта впливу.

На основі проаналізованих теоретичних джерел виділено базові компоненти впливу: поведінка, установки, когніції. Також підкреслено, що зміна одного із компонентів тягне за собою зміну інших. Тому для ефективного психологічного впливу працівникам кримінально-виконавчої системи запропоновано зосередити увагу на емоційно-психологічних особливостях засудженого; особливостях його взаємодії із групою та врахуванню його соціального становища в ній; культурно-освітній рівень засудженого; соціальних зв’язках поза межами в’язниці; особливостях кримінального мислення.

Виділено головні чинники ефективності реалізації соціально-психологічного впливу, яких мають дотримуватись співробітники установ виконання покарань у роботі із об’єктами впливу.

Зроблено висновок, що налагодження позитивних, відвертих і відкритих взаємин між персоналом установи виконання покарань та засудженими сприяє ефективному соціально-психологічному впливу на останніх і тим самим підвищується рівень та ефективність ресоціалізації.

Ключові слова: вплив, психологічний вплив, соціально-психологічний вплив, виконання покарань, динамічна безпека, кримінально-виконавча служба.

Список використаних джерел

  1. Основи пенітенціарної педагогіки та психології : навч. посіб. / С. Ю. Замула та ін. ; за заг. ред. В. М. Синьова. Біла Церква, 2003. 101 с. URL: https://i-rc.org.ua/files/posibnik-psyhologiya.pdf (дата звертання: 22.04.2022).
  2. Ніколаєнко С. Категорія психологічного впливу в психології. Світогляд – Філософія – Релігія : зб. наук. пр. Суми, 2011. № 1 (1). URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39499/09-Nikolaienko2.pdf?sequence=1 (дата звертання: 22.04.2022).
  3. Таранов П. С. Приемы влияния на людей. Симферополь : Таврия, 1995. 493 с.
  1. Яковець І. С. Динамічна безпека в установах виконання покарань як основа профілактики правопорушень. Вісник кримінологічної асоціації України. 2015. № 3. С. 180–187.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України