ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТАТИВНОГО  ТА ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЗИТИВНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и): Данильченко Т. В.

Місце роботи:

Данильченко Т. В.,

доктор психологічних наук, доцент; професор кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: ORCID: 0000-0001-8809-0132

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 2(7): 60-74

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.060

Анотація

У статті висвітлено особливості консультативного та терапевтичного процесу в позитивній психології. Здійснено аналіз основних положень позитивної психотерапії Н.П. Пезешкіана, терапії благополуччя Дж. Фава і К. Руїні, теорії психологічних інтервенцій Н.Л. Сін та С. Любомирські, моделі самодопомоги А.С. Паркс, Р. Бісвас-Дінер. Розглянуті основні характеристики позитивних психологічних інтервенцій. Вони як засоби впливу повинні звертатися до конструктів позитивної психології, а також мати наукові докази їх ефективності.

Виявлено такі особливості консультативного та терапевтичного процесу. Мета та засоби: в гедоністичній парадигмі – зміна фокусу бачення ситуації клієнтом на більш позитивний; в евдемонічній парадигмі акцент робиться на самодетермінацію та досягнення людиною особистісної автентичності. Вважається, що ресурсів для досягнення благополуччя в особи достатньо. Відповідно «гедоністи» вважають, що ключовим моментом є підвищення позитивного афекту через розвиток позитивного мислення, оптимізму, навичок смакування. «Евдемоністи» приближення до своєї самототожності вбачають через медитацію, розвиток здібностей до самовираження. Роль консультанта: консультант виступає як поінформований комунікатор, що допомагає зосередитися клієнту на його сильних сторонах (чеснотах). Консультант/психотера­певт не шукає джерела проблем у минулому, а акцентує теперішнє і майбутнє клієнта, виявляє чинники, що заважають останньому трансформувати життєву ситуацію в бажаному напрямку в плинний момент життя. Роль життєвих утруднень: проблема трактується не як складне життєве завдання, що потребує вирішення і обов’язковий вихід із зони комфорту, а як можливість для клієнта вдосконалювати власну особистість.

Психологічна практика має враховувати культурну специфічність поглядів на щастя, благополуччя та критерії психологічного комфорту.

Ключові слова: позитивна психологія, терапія благополуччя, позитивна терапія, суб’єктивне благополуччя, позитивна психологічна інтервенція.

Список використаних джерел

 1. Мазяр О. В. Методологічні суперечності позитивної психотерапії: історико-психологічний аналіз. Практична психологія та соціальна робота. № 10. С. 41–50.
 2. Pressman, S.D., Cohen, S., Miller, G.E., Barkin, А., Rabin, B.S. and Treanor, J.J. (2005), “Loneliness, Social Network Size, and Immune Response to Influenza Vaccination in College Freshmen”, Health Psychology, 24, Issue 3, рр. 297–306. https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.3.297.
 3. Ардашкин И. Б., Корниенко А. А., Логвинова А. В. Общество социального благополучия versus общества социальной безответственности: pro et contra. Известия Томского политехнического университета. Социально-гуманитарные технологии. 2014. Т. 325. № 6. С. 40–46.
 4. Фромм Э. Психоанализ и религия. Искусство любить. Иметь или Быть? Киев: Ника-Центр, 1998. 400 с.
 5. Fava, A., Ruini, С. and Belaise, С. (2007), “The concept of recovery in major depression”, Psychological Medicine, Vol. 37, Issue 3, рр. 307–317. https://doi.org/10.1017/S0033291706008981.
 6. Пезешкиан Н. П. Психосоматика и позитивная психотерапия: пер. с нем. Москва: Медицина, 1996. 464 с.
 7. Duckworth, A. L., Steen, T. A. and Seligman, M.E.P. (2005), “Positive Psychology in clinical practice”, Annual Review of Clinical Psychology, 1, рр. 629‒651. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144154.
 8. Fava, G. A. and Ruini, C. (2003), “Development and characteristics of a well-being enhancing psychotherapeutic strategy: Well-being therapy”, Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 34, Issue 1, рр. 45–63. https://doi.org/10.1016/S0005-7916(03)00019-3.
 9. Sin, N. L. and Lyubomirsky, S. (2009), “Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychological interventions: A practice-friendly metaanalysis”, Journal of Clinical Psychology, 65, рр. 467–487. https://doi.org/10.1002/jclp.20593.
 10. Parks, A.C. and Biswas-Diener, R. (2013), “Positive interventions: Past, present and future”, InBridging acceptance and commitment therapy and positive psychology: A practitioner’s guide to a unifying framework, Oakland, CA, New Harbinger.
 11. Frisch, M. B. (2006), Quality of life therapy, Hoboken, NJ: Wiley.
 12. Lopez, S. J., Floyd, R. K., Ulven, J. C. and Snyder, C. R. (2000), “Hope therapy: Helping clients build a house of hope”, In C.R. Snyder (Ed.), Handbook of hope: Theory, measures and applications, San Diego, CA, Academic Press, рр. 123–150. https://doi.org/10.1016/B978-012654050-5/50009-9.
 13. Улановский А. М. Коучинг с оглядкой на науку: практики позитивной жизни. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 9. № 4. С. 59–80.
 14. Малкина-Пых И. Г. Техники позитивной терапии и НЛП. Москва: Эксмо, 2004. 62 с.
 15. Пеньковська Н. М., Шептицький Р. В. Основи психологічного консультування в методі позитивної психотерапії. Тернопіль: Крок, 2014. 285 с.
 16. Позитивное направление в консультировании и психотерапии / авт.-сост.: С. А. Вьюжанина, Я. С. Сунцова. Ижевск: Удмуртский университет, 2018. 126 с.
 17. Радченко О. Позитивна психотерапія та її вплив на світогляд українців: філософсько-психологічний аспект. Філософські і психологічні науки. Серія «Психологія». 2019. Т. 1. № 22. С. 38–
 18. Ryff, С. and Singer, В. (1996), “Psychological well-being: Meaning, measurement, and implications for psychotherapy research”, Psychotherapy and Psychosomatics, 65, Issue 1, рр. 14–23. https://doi.org/10.1159/000289026.
 19. Bolier, L., Haverman, M., Westerhof, G.J., Riper, H., Smit, F.and Bohlmeijer, E. (2013), “Positive psychology interventions: a meta-analysis of randomized controlled studies”, BMC Public Health,  13, Р. 119.https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-119.
 20. Parks, A. C. and Layous, K. (2016), “Positive psychological interventions”, In Norcross, J. C., VandenBos, G. R., Freedheim, D. K. and Krishnamurthy, R. (Eds.),APA handbook of clinical psychology: Applications and methods, American Psychological Association, рр. 439–449. https://doi.org/10.1037/14861-023.
 21. Карпова Н. Л., Лейтес Н. С. Библиопсихология и библиотерапия в образовании, воспитании и коррекции. Библиопсихология. Библиопедагогика. Библиотерапия. Москва: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2014. С. 175–180.
 22. Parks, A.C., Della Porta, M.D., Pierce, R.S., Zilca, R. and Lyubomirsky, S. (2012), “Pursuing happiness in everyday life: The characteristics and behaviors of online happiness seekers”, Emotion, 12, Issue 6, рр. 1222–1234. https://doi.org/10.1037/a0028587.
 23. Lyubomirsky, S. (2007), The How of Happiness; A New Approach to Getting The Life You Want, Penguin Books.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України