ОЦІНКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Автор(и): Гончаренко О. Г.

Місце роботи:

Гончаренко О. Г.,

доктор економічних наук, професор, начальник кафедри економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-1101-6019

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 44-55

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.044

Анотація

Рівень життя населення як економічна категорія, характеризує не тільки стан соціально-економічної системи, а і є необхідною умовою її розвитку. В статті досліджуються причини виникнення бідності та встановлено взаємозалежні чинники, які на неї впливають.  Визначено, що рівень життя населення залежить від стану національної економіки та її макроекономічних показників (виробництва валової продукції на душу населення, рівня безробіття, реальної заробітної плати тощо). Доведено, що основні причини бідності згруповані в три групи: економічні (низькі доходи, мала купівельна спроможність, безробіття і інфляція), політичні (не досконале трудове законодавство, не ефективна соціальна політика держави) і соціальні (низька освіченість, поляризація суспільства та соціальна незахищеність). В 2020 році рівень бідності в Україні зріс до 43,6%, що означає за межу бідності  потрапили майже 6 мільйонів громадян, серед них найбільш вразливими категоріями є багатодітні родини, одинокі батьки з дітьми, родини з дітьми до трьох років і одинокі пенсіонери старше 65 років. Доведено, що бар’єрами на шляху подолання бідності є: звуження ринків збуту продукції та послуг, наявність монополій та корупція. Обґрунтовано, що підвищення соціальних виплат не зменшує проблему бідності в країні.

Ключові слова: рівень життя, бідність, соціальний захист, доходи.

Список використаних джерел

 1. Варвус С.А. Измерение уровня бедности: анализ имеющихся подходов. Экономика. Налоги. Право. 2016.№ 6. С.26-34.
 2. Гладун О. Методологічні підходи до визначення критеріїв бідності і запровадження моніторингу бідності в Україні. Статистика України. 1998. № 2. С. 14-18.
 3. Рівень життя населення України / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України; За ред. Л. М. Черенько. К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2006. 428 с.
 4. Інформаційні матеріали Доповіді про людський розвиток за 2019 рік. Режим доступу: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2019/ukraine-ranks-mid-table-in-undps-2019-human-development-report.html. (Дата звернення 3.04.2021).
 5. Кравченко М. В. Шляхи подолання бідності в контексті сучасного стану соціального захисту населення України. Теорія та практика державного управління. 2010. Вип. 3 (30). С. 1–7.
 6. Пал Л. А. Аналіз державної політики. ( пер. з англ. І. Дзюби). Київ: Основи. 1999.  422 с.
 7. Hesselberg J. Poverty in the South and in the North. Geogr. Ann., 1997        79В (4). Р. 241-227.
 8. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Режим доступу : URL: http://ksiegarnia. ipiss.com.pl/index.php?nr_rok=0109.
 9. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Oxford: Clarendon Press, 1976 [1776, 1789] P. 351-352.
 10. Sen A. The Idea of Justice. L.: Allen Lane; Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.
 11. Townsend P. Poverty in the United Kingdom. Univ. of California. Berkeley, 1979.
 12. http://www.un. Кyiv.ua:8080/undp.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України