ВПЛИВ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ ТА УВ’ЯЗНЕНИХ МІЖОСОБИСТІСНИМИ ВІДНОСИНАМИ НА ЇХ СУЇЦИДАЛЬНІ СХИЛЬНОСТІ

Автор(и): Волеваха І. Б., Інжиєвська Л. А., Михайленко О. О.

Місце роботи:

Волеваха І. Б.,

кандидат психологічних наук, доцент;

доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7525-0878

 

Інжиєвська Л. А.,

кандидат психологічних наук,

доцент кафедри психології та особистісного розвитку

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології,  м. Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-2058-1485

 

Михайленко О. О.,

курсант третього курсу

спеціальності «Психологія»;

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021.

№ 1(6): 30-43

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.030

Анотація

Статтю присвячено впливу задоволеності ув’язнених та засуджених стосунками зі своїм найближчим оточенням на рівень їх суїцидальних схильностей, а також на почуття безнадії, як предиктора суїциду. Було проведене опитування 181 ув’язненого УВП (СІЗО), що територіально знаходяться у 21 областях України, з метою з’ясування цих показників та взаємозв’язків між ними. Дослідження виявлено вплив на рівень суїцидального ризику опитаних їх стосунків з працівниками УВП (СІЗО) закладів (p≤0,01) – погані стосунки з працівниками виправної установи підвищують схильність засуджених до суїциду. Також виявлено вплив рівня задоволеності засуджених стосунками з працівниками УВП (СІЗО) (p≤0,01) і зі своїми близькими (p≤0,01) на почуття безнадії  – чим вища задоволеність, тим нижча безнадія.

Ключові слова: ув’язнені, засуджені, суїцид, суїцидальна поведінка, задоволеність стосунками, адміністрація, рідні та близькі.

Список використаних джерел

 1. Дебольский М. Г., Матвеева И. А. Суицидальное поведение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в местах лишения свободы. Психология и право. 2013. № 3. С. 1–11.
 2. Заломова В.М. Вопросы профилактики суицидов среди осужденных. Научно-методические основы оказания психологической помощи осужденным. М.: Права человека, 2001. С.148–151.
 3. Максимова Н. Ю. Психологічна профілактика суїциду та агресивної поведінки у засуджених до довічного позбавлення волі: метод. реком. Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2011. 128 с.
 4. Михайлов О. Є., Горбань А. В., Міщук В. В. Кримінологія: навч. посібник. Київ : Знання, 2012. 565 с.
 5. Політика щодо запобігання суїцидальної поведінки в установах виконання покарань та у слідчих ізоляторах України. В рамках Спільного проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні» / переглянуто А. Шуть. Червень 2020. URL: https://rm.coe.int/politica-final/16809ebeb4 (дата звернення 14.02.2021).
 6. Суліцький В. В. Психологічні особливості засуджених-суїцидентів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.06. Київ, 2002. 256 с.
 7. Тернавська А. А. Запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях України : дис. … канд. юридичн. наук : 12.00.08. Київ, 2019. 226 с.
 8. Bertolote JM, Fleischmann A Suicide and psychiatric diagnosis: a worldwide perspective. World Psychiatry 1 (3). PP.181–185.
 9. Bogatyrev I. G., Terekhova L. V. The theoretical and applied principles of the investigation of suicide prevention in penitentiary institutions of Ukraine. Юридичний вісник. 2014. № 3 (32). С. 127.
 10. Rivlin A, Hawton K, Marzano L, Fazel S. Psychosocial Characteristics and Social Networks of Suicidal Prisoners: Towards a Model of Suicidal Behaviour in Detention. PLoS ONE. 8(7). e68944. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0068944.
 11. Zhong Sh., Senior M., Yu R., Perry A. and Hawton K. Risk factors for suicide in prisons: a systematic review and meta-analysis The Lancet Public health. VOLUME 6. ISSUE 3. E164–E174. MARCH 01, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30233-4.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України