ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и): Волеваха І.Б., Волеваха С.В.

Місце роботи:

Волеваха І.Б.,

кандидат психологічних наук,

доцент, доцент кафедри психології,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: volevalha_iryna@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-7525-0878;

 

Волеваха С.В.,

кандидат психологічних наук, доцент, заступник директора,

ТОВ «УНДІ комп’ютерних технологій»

(03113, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53,

e-mail: svolevak@ictech.com.ua)

 

Мова: англійська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 404–415

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.404

Анотація

Дослідження присвячене виявленню психологічних чинників конкурентоспроможності бізнес-організації та визначенню напрямів організаційної діяльності щодо їх актуалізації. Актуальність дослідження обумовлена тим, що в сучасних умовах зростаючої конкуренції організація має прагнути до максимально повного використання всіх наявних ресурсів та чинників, що можуть сприяти досягненню її конкурентоспроможності серед інших гравців ринку.

На підставі теоретичного аналізу авторами розроблено модель внутрішніх (організаційних) та зовнішніх психологічних чинників конкурентоспроможності організації ринкового типу. Внутрішні психологічні чинники складають три відносно незалежні підсистеми: управлінська підсистема (цілепокладання, прийняття рішень, стимулювання праці, управління змінами), підсистема професійно важливих якостей та підсистема організаційної взаємодії (соціально-психологічний клімат та корпоративна культура). Зовнішні психологічні чинники розділено на дві підсистеми: клієнтська підсистема, заснована на врахуванні психології споживача, та підсистема інституційної взаємодії з іншими організаціями.

Як напрями організаційної діяльності щодо актуалізації внутрішніх психологічних чинників конкурентоспроможності визначено психолого-управлінське консультування; проєктування процесів з урахуванням психологічних чинників; психологічну експертизу різних складових організаційної діяльності: управлінських рішень, ключових процесів; кадровий відбір і навчання персоналу; формування соціально-психологічного клімату та розвиток корпоративної культури. З метою здобуття зовнішньої конкурентної переваги доцільними будуть такі організаційні практики, як вивчення споживачів, розвиток бренду, позиціонування на ринку, формування іміджу компанії, психологічне забезпечення переговорного процесу.

Результати дослідження можуть бути використані топменеджерами організацій під час формування стратегій підвищення конкурентоспроможності компанії, фахівцями з психології з метою визначення напрямів психологічного супроводу організаційних процесів.

Ключові слова: бізнес-організація, конкурентоспроможність, психологічні чинники, система управління, професійно важливі якості, організаційні взаємодії, взаємодія зі споживачами.

 

Список використаних джерел

. Drucker, P. F. (2006), The Effective Executive, HarperCollins, New York.

 1. Koontz, H. and O’Donnell, C. (1959), “Principles of Management”, An Analysis of Managerial Functions. Second Edition. Mac Graw-Hill Series in Management, McGraw-Hill Book Company, London, New York, Toronto.
 2. Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. and Armstrong, G. (2004), “Principles of Marketing”, European Edition, Prentice Hall Europe.
 3. Lambin, J.-J. (1993), “Strategic Marketing”, European Approach, McGraw-Hill, London.
 4. Mescon, M. H., Khedouri, F. and Albert, M. (1988), Management, Addison-Wesley Educational Publishers, Incorporated.
 5. Phil, O. A. (2003), “Competitive Management Team of an Educational Organization: Practical Psychologists’ Understanding of the Essence of the Phenomenon, Structure, Principles of Interaction”, Actual Problems of Psychology, Volume 1: Social psychology. Management psychology. Organizational psychology: Scientific Papers of the G. S. Kostyuk Institute of Psychology NAPS Ukraine, Issue 9, pp. 136–140.
 6. Sarai, N. (2018), “System of influence factors on competitiveness of regional enterprises”, Regional aspects of the development of productive forces in Ukraine, pp. 40–44.
 7. Spreitzer, G. M. (1995), “Psychological empowerment in workplace, dimensions, measurement and validation”, Journal of Applied Psychology, 82 (1), pp. 6–29.
 8. Zhang, X. and Bartol, K. M. (2010), “Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement”, Academy of Management Journal, 53 (1), pp. 107–128.
 9. Naik, K. (2023), “Exploring the Role of Organization Bricolage and Leadership Models in Enhancing Organizational Competitiveness: A Thematic and Content Analysis”, European Economics Letters, Vol. 13, No. 3.
 10. Shуmanovska-Dianуch, L. (2023), “Development of Organizational Culture as a Key Factor in Ensuring the Main Company’s Competitive Advantage”, Actual problems of innovative economy and law, pp. 71–76.
 11. Antochov, A., Klevchik L. and Luste, O. (2022), “Socio-psychological factors of the effectiveness of the organization’s management system”, Economic space, No. 180, pp. 134–138.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України