ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ-КІНОЛОГІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ СОБАКАМИ

Автор(и): Виноград О. В., Доменюк А. М.

Місце роботи:

 

Виноград О. В.,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри кінології,

Територіально відокремлене відділення

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»

(31341, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район,

ТГ Хмельницька, комплекс будівель та споруд № 9

e-mail alex_vynograd@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-1520-9881

 

Доменюк А. М.,

старший викладач кафедри кінології,

Територіально відокремлене відділення

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»

(31341, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район,

ТГ Хмельницька, комплекс будівель та споруд № 9

e-mail and.domenyuk@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-1569-3108

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 52–67

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.052

Анотація

Підготовка кінологів для системи виконання покарань додатково передбачає здійснення низки освітніх заходів, що спрямовані на вироблення практичних навичок у кінолога, який повинен використовувати службового собаку на високому професійному рівні, а для цього дуже важливо мати необхідний рівень знань і умінь. Актуальним залишається методичне супроводження підготовки кінологів зі службовими собаками до виконання поставлених завдань.

У статті висвітлено особливості комплектування службовими собаками установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України. На основі проведеного аналізу нормативно-правової бази здійснення кінологічного забезпечення правоохоронних органів України щодо відбору службових собак для спеціальної служби та досвіду запропоновано критерії відбору службових собак до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України для дресирування за напрямом спеціальної служби з пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин.

Викладено вимоги до кінолога, зазначено перелік матеріально-технічного забезпечення та запропоновано режим та керівника проведення тренувальних занять. Розкрито сутність та зміст методики вироблення кінологами поведінкової реакції у собак на здобуття шуканого предмета, в основу якої покладено послідовність відпрацювання вправ кінологом зі службовим собакою з метою набуття практичних умінь дресирувальника до підготовки собаки з пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин. У контексті завдань, які визначені нормативними документами Мін’юсту України щодо професійної підготовки, запропоновані окремі аспекти підготовки кінологів зі службовими собаками в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України сприятимуть ефективній підготовці кінологічних пар за спеціалізацією в закладі освіти Державної кримінально-виконавчої служби України.

Ключові слова: відбір, спеціальні собаки, установи виконання покарань, кафедра кінології, підготовка, дресирування собак.

 

Список використаних джерел

  1. Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022–2024 роках : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 № 1153-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 11.01.2023).
  2. Про затвердження Інструкції з організації кінологічної служби в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах : наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 24 січ. 2004 р. № 18.
  3. Про затвердження Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 05.08.2014 року № 772. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE29674 (дата звернення: 11.01.2023).
  4. Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01.11.2016 № 1145. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE29674 (дата звернення: 11.01.2023).
  5. Про затвердження Інструкції з організації кінологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2018 року № 234. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE31911 (дата звернення: 11.01.2023).
  6. Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів ДСНС : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.07.2018 № 597. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE29674 (дата звернення: 11.01.2023).
  7. Про кінологічне забезпечення в Державній митній службі України : наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2021 № 148. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE36187 (дата звернення: 11.01.2023).
  8. Виноград О. В. Теоретичні основи дресирування службових собак : навч. посіб. Давидківці, 2022. 257 с.
  9. Про затвердження Положення про проходження первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України : наказ Міністерства юстиції України від 26.12.2018 № 4091/5. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE32948Z (дата звернення: 11.01.2023).
  10. Виноград О. В. Основи службової кінології : навч. посіб. Хмельницький, 2011. 192 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України