СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КІНОЛОГІЧНИХ КОМАНД ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ СОБАКАМИ В ДКВС УКРАЇНИ

Автор(и): Виноград О. В., Бартєнєва Л. С.

Місце роботи:

Виноград О. В.,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кінології,

Територіально відокремлене відділення

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»

(31341, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район,

ТГ Хмельницька, комплекс будівель та споруд № 9,

e-mail: alex_vynograd@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-1520-9881;

 

Бартєнєва Л. С.,
старший викладач кафедри кінології,

Територіально відокремлене відділення

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»

(31341, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район,

ТГ Хмельницька, комплекс будівель та споруд № 9,

e-mail: bartez91@ukr.net)

ORCID: 0000-0003-2579-9384

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 37–51

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.037

Анотація

У статті розкрито систему професійної підготовки молодших інспекторів-кінологів зі спеціальними собаками в ДКВС України, де складовими є підготовка в закладі освіти, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України. Висвітлено особливості проведення теоретичних занять з кінологічних дисциплін. Запропоновано методичні рекомендації для проведення практичних занять з молодшими інспекторами-кінологами з дресирування собак для спеціальної служби з пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин. Внесено пропозиції до змісту спеціальної підготовки в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України з удосконалення професійної майстерності молодших інспекторів-кінологів та підтримання на належному рівні робочих якостей службового собаки для виконання завдань.

Ключові слова: професійна підготовка, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, кафедра кінології, інспектор-кінолог, дресирування.

Список використаних джерел

  1. Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022–2024 роках : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 р. № 1153-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1153-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 16.03.2023).
  2. Про затвердження Інструкції з організації кінологічної служби в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах : наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 24 січ. 2004 р. № 18.
  3. Про затвердження Положення про проходження первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України : наказ Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. № 4091/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z1496-18#Text (дата звернення: 16.03.2023).
  4. Про затвердження кваліфікаційної характеристики професії працівника Державної кримінально-виконавчої служби України 6129 «Кінолог» : наказ Міністерства юстиції України від 22.07.2022 р. № 3096/5.
  5. Селюков В. С. Адміністративно-правові засади управління кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні: дис. … д-ра юр. наук : 12.00.07. Харків, 2020. 450 с.
  6. Про затвердження Інструкції з організації кінологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України :  наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2018 р. № 234. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0459-18#Text (дата звернення: 16.03.2023).
  7. Про кінологічне забезпечення в Державній митній службі України : наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2021 р. № 148. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0565-21#Text (дата звернення: 16.03.2023).
  8. Про організаційні засади проведення змагань з багатоборства кінологів Державної кримінально-виконавчої служби України : наказ Адміністрації ДКВС України від 16.12. 2019 р. № 337/ОД-19. https://doi.org/10.32755/sjcriminal.2019.02.016
  9. Рябовол Л. Т. Взаємодія державних правоохоронних органів: проблема визначення поняття. Наукові записки ЦДПУ. Серія: Право/ відп. ред. Є. Ю. Соболь [та ін.]. Кропивницький, 2021. Вип. 11. C. 75–80. https://doi.org/10.36550/2522-9230-2021-11-75-80

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України