ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ТА ПЕРЕЖИВАННЯ ЗАЗДРОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Білоцерківська Ю. О., Мостова Т. О., Шайда О. Г.

Місце роботи:

Білоцерківська Юлія Олександрівна,

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки, методики та менеджменту освіти,

Українська інженерно-педагогічна академія

(61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16,

e-mail: bilotcerkivcka@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-3281-0214;

 

Мостова Тетяна Олександрівна,

старший викладач кафедри психології,

Мелітопольський державний педагогічний
університет ім. Б. Хмельницького

(72300, Україна, м. Мелітополь, Запорізька обл.,
вул. Гетьманська, 20
,

e-mail: tetiana.mostova@mspu.edu.ua)

ORCID: 0000-0002-6555-0367;

 

Шайда Олександр Геннадійович,

кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри загальної психології,

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

(84116, Україна, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Батюка, 17,

e-mail: ordnas876111@gmail.com)

ORCID: 0000-0003-4750-6802

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 40–51

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.040

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження особливостей взаємозв’язку між емоційним вигоранням та феноменом заздрості у працівників освіти. Виявлено, що психологічні особливості осіб з різними типами заздрості є одним з чинників, які впливають на розвиток емоційного вигорання у працівників закладів вищої освіти, оскільки ставлення до себе та світу детермінує психічний та емоційний стан особистості. Отримані в дослідженні результати підтвердили висунуту гіпотезу, а саме припущення, що працівники закладів вищої освіти, у яких діагностовано високий рівень заздрості-зневіри, більш схильні до розвитку емоційного вигорання, ніж працівники з вираженою заздрістю-неприязню.

Ключові слова: емоційне вигорання, заздрість, працівники закладів освіти.

 

Список використаних джерел

  1. Корольчук М. С., Корольчук В. М., Березовська Л. І. Професійне вигоряння працівників освіти : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 304 с.
  2. Лісовенко А. Ф. Індивідуально-психологічні особливості переживання почуття заздрощів : дис. … канд. психол. наук / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2018. 259 с.
  3. Мазяр О. В., Юрківська Л. Й. Особливості взаємозв’язку синдрому емоційного вигорання та поведінкових стратегій. Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. P. 332‒335.
  4. Романовська О. О. Синдром емоційного вигорання в професійній діяльності викладача ЗВО як психологічна і педагогічна проблема. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. № 2. С. 54–55.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України