ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ОПОСЕРЕДКОВАНОСТІ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Автор(и): Борець Ю. В., Палагнюк О. В.

Місце роботи:

Борець Ю. В.,

кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7501-8606

Палагнюк О. В.,

кандидат психологічних наук,
асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти
факультету педагогіки, психології та соціальної роботи,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

ORCID: 0000-0002-1152-2133

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 2(7): 25-34

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.025

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особистісної опосередкованості маніпулятивних тенденцій у зв’язку з тим, що в сучасному суспільстві комплексно розглядається проблема маніпулювання людьми з використанням різних засобів, способів і технологій інформаційно-психологічної дії, що стала досить масовим явищем у повсякденному житті та яка являє собою основну загрозу інформаційно-психологічної безпеки особі в сучасних умовах розвитку сучасного суспільства. Дослідження проблеми маніпуляції свідомістю і розгляд її з наукового погляду налічує всього кілька десятків років, є предметом дискусійного обговорення вчених різних наукових напрямів.

Метою цього дослідження є теоретичне вивчення особистісної опосередкованості маніпулятивних тенденцій.

Сутність маніпуляцій людьми виділяється як прихований психологічний примус особи. Примус як специфічний спосіб управління використовується на усіх рівнях соціальної взаємодії людей. У результаті теоретичного аналізу наявних досліджень було виокремлено найбільш суттєві інтерпретації поняття маніпулювання. систематизовано основні способи і методи маніпуляції та шляхи захисту від маніпулятивної дії.

Ключові слова: маніпуляція, примус, маніпулювання, суб’єкт маніпулювання, проєкція, макіавелізм, маніпулятивний вплив.

Список використаних джерел

  1. Татенко В. О. Психологія впливу: суб’єктна парадигма. Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей. Київ: Сталь, 2000. Вип. 3 (6). С. 3–18.
  2. Грачев Г., Мельник И. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. Москва: Алгоритм, 2002. 112 с.
  3. Москаленко В. В. Соціальна психологія: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 624 с.
  4. Татенко В. О. Соціально-психологічні механізми впливу: від аналізу до синтезу. Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. Київ: Український центр політичного менеджменту, 2003. С. 52–60.
  5. Ковалев Г. А. Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического воздействия. Вопросы психологии. Москва, 1997. Вып. № 3. С. 41–49.
  6. Эдмюллер А., Вильгельм Т. Техники манипуляции: распознавание и противодействие. Москва: Омега-Л., 2008. 131 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України