ВПЛИВ LEGO НА РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Автор(и): Борбенчук І.М., Ковальська Н.М., Чебоненко Д.С.

Місце роботи:

Борбенчук І.М.,

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ORCID: 0000-0003-3531-6884

 

Ковальська Н.М.,

старший викладач

кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-1670-4446

 

Чебоненко Д.С.,

магістрант факультету лінгвістики,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ORCID: 0000-0003-2071-2796

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 40-53

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.040

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність використання LEGO-технологій для розвитку критичного мислення.

Мета статті полягає в розкритті методів, що дозволяють за допомогою LEGO-технологій впливати на розвиток критичного мислення.

Методологія статті. Розгляд процесу формування навичок критичного мислення на прикладі гри в LEGO. З’ясовано, що існує низка прийомів та операцій, що дозволяють розвивати навички критичного мислення через: встановлення зв’язку між мисленням і мовою; логічні роздуми; аналіз аргументації; перевірку гіпотез; прийняття рішень; оцінку вірогідності наслідків дій тощо. Теоретико-методологічну основу дослідження складають дидактичні принципи й теорії навчання, LEGO-технології та інтерактивні методи навчання, що забезпечують розвиток критичного мислення.

Результати. Проведено аналіз публікацій вітчизняних і зарубіжних науковців, що дозволило визначити різні підходи до характеристики поняття «критичне мислення», якості людей, які сприяють цьому процесу. Визначено, що формування навичок критичного мислення з використанням LEGO-технологій відбувається в процесі постановки завдань та планування алгоритму дій, творчого підходу до прийняття рішень. Проаналізовано ключові терміни, що належать до критичного мислення. Доведено, що використання LEGO впливає на розвиток критичного мислення через необхідність конструювати, долати труднощі, виконувати складні завдання, обговорювати проєкти й наводити аргументи, докази, прислуховуватись до думки оточення, уміти виправляти власні помилки, планувати.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони мають як теоретичне, так і практичне впровадження, оскільки використання LEGO-технологій займає важливе місце в розвитку критичного мислення через взаємодію мови, різних видів пам’яті (епізодична, семантична, моторна, процедурна, інтенсивна) та уяви, здатності ухвалювати рішення, здійснювати самоаналіз і працювати в групі. Розроблена чотирьохкомпонентна модель розвитку критичного мислення із застосуванням LEGO-технологій може бути використана для навчання дітей різного шкільного віку та дорослих.

Ключові слова: когнітивні навички та прийоми, формування навичок до аналізу, планування дій, творчість, гра в LEGO, бажаний результат.

Список використаних джерел

 1. Боно Э. Шесть шляп мышления. URL: https://booksonline.com.ua/ view.php?book=76366 (дата звернення: 01.04.2022).
 2. Дорожко І. І. Використання LEGO-технології при корекції мислення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. URL: http://liderstudent.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id= 68&Itemid=31 (дата звернення: 23.04.2022).
 3. Єрмакова С. М. Використання LEGO-технологій на уроках в початковій школі. URL: https://vseosvita.ua/library/dopovid-vikoristanna-LEGO-tehnologii-na-urokah-v-pocatkovij-skoli-362967.html (дата звернення: 11.04.2022).
 4. Педагогічні погляди Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, А. Дістервега, Й. Ф. Гербарта. URL: https://studopedia.su/17_30264_/ pedagogichni-poglyadi-d-lokka-zh-zh-/russo-y-g-pestalotstsi-a-distervega-y-f-gerbarta.html (дата звернення: 23.04.2022).
 5. Симончук В. В. Навчальні та дидактичні ігри з ЛЕГО. URL: https://vseosvita.ua/library/navcalni-ta-didakticni-igri-z-LEGO-345187.html (дата звернення: 11.04.2022).
 6. Al-Jayyousi O., Durugbo C. Co-Creative Learningin Innovation Laboratories Using LEGO Serious Play Workshops. URL : https://www.researchgate.net/publication/347785577_Co_Creative_Learning_in_Innovation_Laboratories_Using_LEGO_Serious_Play_Workshops (дата звернення: 23.04.2022).
 7. Angelo T. Teaching of Psychology. Vol. 22 (1), pp. 6–7. First Published Feb 1, 1995. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1207/ s15328023top2201_1 (дата звернення: 23.04.2022).
 8. Awbrey S., Scott D. Educating Critical Thinkersfor a Democratic Society. URL: https://www.researchgate.net/publication/284209313_ Critical_Thinking (дата звернення: 23.04.2022).
 9. Beyer B. K. (1995). Criticalthinking. Bloomington, IN: Phi Kappa Delta Educational Foundation. P.33. URL: https://www.worldcat.org/ title/critical-thinking/oclc/32448137&referer=/ brief_results (дата звернення: 23.04.2022).
 10. Cavas B., Güney L. O., Karagoz E., Cavas P. Morethan Playing a Toy: The Effectsof LEGO Mindstormson the Students’ Perceptionsabout Scientists. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1247885.pdf (дата звернення: 30.04.2022).
 11. Cocek C. C. LEGO Mindstorms and Critical Thinking Skillsin the Elementary Classroom. URL: http://dc.msvu.ca/xmlui/bitstream/handle/ 10587652/ChrisCocek-MAED-2008./pdf?/sequence=3&isAllowed=y. Р. 124 (дата звернення: 20.04.2022).
 12. Fisher A., Scriven M. (1997). Critical Thinking: Its Definition and Assessment, Norwich: Centrefor Researchin Critical Thinking, University of East Anglia. URL: https://www.deepdyve.com/lp/springer-journals/ fisher-alec-andscriven/-michael-/1997-critical-thinking-its-definition-qcQRcJ4O9J (дата звернення: 23.04.2022).
 13. Frick E., Tardini S., Cantoni L. White Paperon LEGO seriousplay. URL: https://www.researchgate.net/publication/262636559_White_/Paper_on_LEGO_R_/SERIOUS/_PLAY_A_state_of_the_art_of_its_applications_ in_Europe (дата звернення: 23.04.2022).
 14. Gauntlett D. The LEGO Systemas a toolforthinking, creativity, andchangingtheworld. URL: https://davidgauntlett.com/wp-content/uploads/ 2014/03/Gauntlett-LEGO-tool-for-thinking-chapter.pdf (дата звернення: 03.04.2022).
 15. Halpern D. Thought and Knowlenge: An Introduction to Gritical Thinking thirdedition. Lawrence Erlbaum Associates, Inspublishers 1999 Mahwah, New Jersey. Р. 448. URL: https://www.amazon.com/Thought-Knowledge-Introduction-Critical-Thinking/dp/0805814930 (дата звернення: 23.04.2022).
 16. Ricca B., Lulis E., Bade D. LEGO Mindstormsand the Growth of Critical Thinking. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?/ doi=10.1.1.499.7535&rep/=rep1&type=pdf.Р. 6 (дата звернення: 21.04.2022).
 17. Rejeki S., Setyaningsih N., Toyib M. Using LEGO forlearning fractions, supporting or distracting? URL: https://www.researchgate.net/ publication/317262711_Using_LEGO_for_/learning_fractions_supporting_or_distracting (дата звернення: 02.04.2022).
 18. Sharif A. K., Khattouti N. Valuationof LEGO Group. URL: https://research.cbs.dk/da/studentProjects/valuation-of-LEGO-group (дата звернення: 23.04.2022).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України