ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСІБ, ЯКІ ОБВИНУВАЧУЮТЬСЯ В КОЛАБОРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АБО Є ЗАСУДЖЕНИМИ ЗА ТАКІ ЗЛОЧИНИ

Автор(и): Барахта В. В.

Місце роботи:

Барахта В. В.,

старший викладач кафедри

формування та розвитку професійної компетентності

персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України,

Пенітенціарна академія України,

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: v.barakhta77@gmail.com)

ORCID: 0000-0003-2627-8839

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 28–39

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.028

Анотація

Тенденція до збільшення кількості осіб, стосовно яких надходять ухвали суду про складання досудової доповіді щодо осіб, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, а також обвинувальні вироки стосовно таких осіб спонукають досліджувати соціально-психологічні причини скоєння подібних злочинів та розробляти пробаційні програми щодо соціально-виховного впливу на таких осіб.

Метою статті є визначення й дослідження загальнотеоретичних та практичних аспектів роботи органів пробації з особами, які обвинувачуються в колабораційній діяльності або засудженими за такі злочини крізь призму соціально-виховних заходів.

Методологія дослідження базується на сучасних наукових підходах щодо розвитку мислення, оцінки психологічних дій особистості, активного пізнання і оцінки впливу на зміну поведінки осіб різних психотипів.

Результати дослідження. Виділено причини колабораційної діяльності осіб, стосовно яких ухвалені обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки нашої країни. Охарактеризовано типологію поведінкових профілів відповідно до поєднання рис-індикаторів колаборантів, певні соціально-психологічні ознаки поведінки осіб-колаборантів, а також визначено індивідуальні відмінності колаборантів та їх поведінковий профіль.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зауважити на необхідно-сті: 1) проводити подальше поглиблене вивчення моделей поведінки осіб-колаборантів з метою більш ефективного залучення їх до суспільно важливих процесів; 2) розробляти нові модулі для залучення осіб-колаборантів у суспільно корисну діяльність з метою змін їх поведінки в напрямку пере-осмислення життєвих цінностей та патріотизму; 3) навчати персонал пробації певним алгоритмам спілкування та обрання механізмів пробаційного впливу на поведінку осіб-колаборантів.

Ключові слова: колабораціонізм, колабораційна діяльність, поведінко-вий профіль колаборанта, пробаційна програма, тренінг, оцінка ризику.

Список використаних джерел

 1. Вікіпедія. Велика п’ятірка. 2022. URL: https://uk.wikipedia.org/ wiki/Велика_п%27ятірка_(психологія) (дата звернення: 20.01.2024).
 2. Горобець В. Співпраця з ворогом як вимушена модель поведінки та стратегія виживання. Військовоісторичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. 2018. Вип. 3 (21). С. 56–74.
 3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) : Закон України № 2108-IX. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2108-20#Text (дата звернення: 20.01.2024).
 4. Про волонтерську діяльність № 3236-VI від 19 квітня 2011 року : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text (дата звернення: 20.01.2024).
 5. Зубченко З. О. Колабораціонізм на тимчасово окупованих територіях півдня України: соціологічний аспект. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2022. Вип. 3 (55). С. 15–23. URL: http:// visnyk-psp.kpi.ua/article/view/269530/265029 (дата звернення: 20.01.2024).
 6. Особливості стосунків «психотерапевт – клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі : монографія / за ред. З. Г. Кісарчук. Київ : Слово, 2017. 225 с.
 7. Мірошниченко О. М. Психологічні чинники становлення особистості колаборанта в умовах воєнного часу. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи в умовах воєнного стану : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 листопада 2023 р.). Пенітенціарна академія України. Чернігів : ПАУ, 2023. С. 161–164.
 8. Кліманська М., Халетська, I. Українська адаптація короткого п’ятифакторного опитувальника особистості TIPI (TIPI-UKR). Психологічний часопис. 2019. № 5 (9). C. 57–76. URL: https://doi.org/ 10.31108/1.2019.5.9.4 (дата звернення: 20.01.2024).
 9. Курило В. С., Караман О. Л. Національно-патріотичне виховання особистості як засіб інформаційно-психологічного спротиву російській агресії в Україні. Вісник НАПН України. № 5 (1). С. 1–8.
 10. Методичні рекомендації щодо індивідуалізації роботи з суб’єктами пробації з числа осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України / Державна установа «Центр пробації» : офіційний лист від № 1608/45/Ян-23 від 14.03.2023.
 11. Чальцева О. М. Категорія «Колабораціонізм» як багатокомпонентний наратив в умовах війни. Політичне життя. 2022. № 2. С. 57–58.
 12. Як допомогти особистості в період переходу від війни до миру: соціально-психологічний супровід : практичний посібник / за наук. ред. Т. М. Титаренко, М. С. Дворник. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. 154 c.
 13. Shymko V. Social-demographic and personality traits survey of convicted pro-russian collaborationists. 2022. URL: https://dataverse. harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/QGCQIV (дата звернення: 20.01.2024).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України