ПОТЕНЦІЯ ПРОФІМАЛЬНОГО І НЕТ-ФОРМАЛЬНОГО EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE, LEADERSHIP QUALITIES ТА LEADERSHIP ПОТЕНТІАЛЬНИК ВІД СПЕЦІАЛІСТІВ В МІЛІТАРНІ ВІДПОВІДНОСТІ ТА СЕКТОРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАСТЬ ITENTIARY SYSTEM OF UKRAINE

 

Автор (s): Ihnatiuk OA, Reznik SM, Solodovnik TO, Sereda NV

Work place :

Ihnatiuk OA,

Doctor of Science (Pedagogy), Professor,

Profesor of Department of Pedagogy and Psychology of Social Systems

Management of the academician I. Ziaziun, Kharkiv, Ukraine;

ORSID: 0000-0002-5710-7752

 

Reznik SM ,

PhD in Pedagogy, Associate Professor,

Associate Professor of Department of Pedagogy and Psychology of Social Systems

Management of the academician I. Ziaziun, Kharkiv, Ukraine;

ORSID: 0000-0001-8310-1242

 

Солодовник TO ,

PhD in Pedagogy, Associate Professor,

Associate Professor of Department of Pedagogy and Psychology of Social Systems

Management of the academician I. Ziaziun, Kharkiv, Ukraine;

ORSID: 0000-0002-7772.993878

 

Sereda NV ,

PhD in Art Sciences, Associate Professor,

Associate Professor of Department of Pedagogy and Psychology of Social Systems

Management of the academician I. Ziaziun, Kharkiv, Ukraine;

ORSID: 0000-0001-8472-0117

 

Language: Ukrainian

Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Education. Social and Behavioural Sciences 2023. № 1 (10): 105-124

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.105

Summary

Globalization and rapid transformational amendments of society require the formation of modern professional competences, leadership qualities and leadership potential from specialists of all spheres of society, включаючи specialists of military specialties of sector country’s security. Education, як formal і non-formal, грати в key role у формуванні, розробці і improvement of professional competences, leadership qualities and leadership potential. Це форма освіти, тільки до нормативного компонента освітніх програм і можливості для навчання індивідуальної освіти стратегії через selective disciplines, що дозволяє вам формувати конкурентоспроможний specialist, мобільний, з внесок професійно важливих якостей, перспективних outlo acumen, the ability до analyze the production situation, ready to successful solve everyday battles and professional tasks. Система неформального навчання, яка може включати систему поліпшення кваліфікації specialists (teachers, staff of institutions, etc.), може скористатися потребами specialists в придбанні величезних професійних шкіл в майбутньому в labor market, soft, hard, meta skills.

Досвідомість практики є досконалістю ефективності розвитку професійної компетенції, юрисдикції якості і юрисдикції потенційних спеціалістів у муніципальних specialities of security, protection, security sector and specialists of the law enforcement penitentiary system formal and non-formal education of the experience of the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”.

Методологія ґрунтується на рефлексіях взаємовідносин між методологічними прикладами (компетентні, systemic, acmeological, особистісно-орієнтовані) до вивчення процесів розвитку ефективності професійної компетентності, юрисдикції qualitys і юрисдикції потенційних спеціалістів , Охорона, охорона сектора і specialists of правові подолання бойової системи через прісьмий з потенційних формальних і неформальних освіта практики Національного технічного університету (Kharkiv Polytechnic Institute) (hereinafter NTU «KhPI»).

Scientific novelty . Наведені дослідження дозволили вам визначити, що потенційна форма і неформальна освіта в розробці професійної компетенції, юрисдикції якості і юрисдикції потенційних фахівців у муніципальних specialities of security, protection, security sector and specialists of pensity inforce умови NTU «KhPI» для тренування specialists for educational program 011 master’s level and advanced training through participation in the seminar «Modern Pedagogical Sciences in Education» at the International Pedagogical School.

Conclusions. Результати дослідження вважаються власниками ‘опозиції, що впливають на важливість, роль, і influence of potential of formal and no formal education in development of professional competence, leadership qualities, and leadership potential of specialists in military specialties of security, protection Захист сектору, і specialists of the low enforcement and penitentiary system of Ukraine. Це є освітою освітніх категорій у вигляді лекцій, seminars, практики, тренування, pedagogical workshops, які дозволяють вводити в principles of thescientific approaches as systemic, competent, acmeological, personal-oriented, encourageapplications професійна компетенція, юрисдикція якості і діяльність потенційних, буде сприяти подальшому поліпшенню професійного знання,

Key words : military specialists, leadership qualities, leadership potential, penitentiary personnel, professional competence.

References

 1. Anishchenko, V. О. (2019), System and pedagogical conditions of formation of professional officers of the State Criminal and Executive Service of Ukraine, Collection of scientific works of the National Academy of State Border Service of Ukraine. Series: Pedagogical sciences, № 4 (19), pp. 6–25.
 2. Artiushyn, H. (2016), Integration of professional and psychological components in structure of professional competence of workers of security and defense sector of Ukraine, Professional education: problems and prospects, № 10, pp. 5–11.
 3. Biliavets, S. Ya. (2019), Методична система формування професійної компетенції майбутньої сторони офіцерів в процесі тренування в військових особливих disciplines: Doctor of Sciences (Pedagogy) Thesis, Khmelnytskyi.
 4. Boiko, О. V. (2014), Теоретичні та методологічні проблеми, що становлять лідерство, проведення майбутніх офіцерів з Armed Forces of Ukraine: monograph, IMA-Press, Dnipropetrovsk.
 5. Borovyk, LV (2019), Теоретичні та методологічні принципи формування психологічної та pedagogical competition of future border guards : Doctor of Sciences (Pedagogy) Thesis, Khmelnytskyi.
 6. Veretilnyk, VV і Didenko, О. V. (2017), Justification pedagogical conditions for development of military-special competence of border guards in process of master’s training, ScienceRise : Pedagogical Education, № 2 (10), рр. 46-50. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.94382
 7. Horbach, І. (2020), Ways forming strategic and operational component of leadership potential of future specialists of State Criminal and Executive Service of Ukraine, Theory and practice of managing social systems: philosophy, psychology, pedagogy, sociology, № 3, нар. 122-138.
 8. Darmohrai, P. (2017), Формування професійної справи майбутніх офіцерів State Penitentiary Service Ukraine в процесі професійного тренування : PhD in Pedagogy Thesis, Khmelnytskyi.
 9. Ukraine (2017), на penitentiary system : Draft Law of Ukraine затверджено 03.10.2017, Cabinet of Ministers of Ukraine, доступна на: https://ips.ligazakon.net/document/NT3860 (date of application: 02.202
 10. Nekhaenko, S. І. (2021), Розробка професійної компетентності officers – організаторів moral and psychological support in process operational and tactical training: PhD in Pedagogy Thesis, Kyiv.
 11. Романовскій, О., Ihnatiuk, О., Резнік, С. і Solodovnyk, Т. (2021), Концепційні фундаменти інноваційних і стратегічних напрямків тренування майбутніх військових specialists в різних specialites of security, protection, and defense sectors context of educational transformations, Theory and practice of social systems management, № 4, рр. 47–58. https://doi.org/10.20998/2078-7782.2021.4.05
 12. Romanovskyi, O. and Ihnatiuk, О. (2022), Requirements of labor market and key trends in formation of “quality” future specialist of second and third levels of training in the specialty 011 “educational, pedagogical sciences”, Theory and practice of systems management, №1, рр. 3–16. https://doi.org/10.20998/2078-7782.2022.1.01
 13. Sushkov, О. О. (2017), Культура управлінської діяльності держадміністрації State Penitentiary Service Ukraine, Bulletin of Penitentiary Association Ukraine, № 1, pp. 65-74.
 14. Togochynskyi, О. М. (2020), Innovativeness training programs для rank and file officers of State Criminal and Executive Service of Ukraine, Innovative pedagogy, Issue 20, Vol. 3, рр. 79–84. https://doi.org/10.32843/2663-6085-2020-20-3-17
 15. Чистовська, І. P. (2006), Формування pedagogical competition of future masters of military administration: PhD in Pedagogy Thesis, Kyiv.
 16. Shalykhina, NP (2019), Розвиток комунікаційної кампанії officers multinational headquarters в процесі військово-професійного тренування для participation в international peacekeeping operations : PhD in Pedagogy Thesis, Kyiv.
 17. Shemchuk, V. А. (2012), pedagogical conditions for development of managerial thinking future masters of military administration in postgraduate education system : PhD in Pedagogy Thesis, National University of Defense of Ukraine, Kyiv.
 18. Iurieva, NV (2015), Мотиваційні ресурси stress resistency servicemen of National Guard units of Ukraine for convoying, extradition and protection of defendants : PhD in Psychology Thesis, National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv.
 19. Яхунов, Д. (2011), Penitentiary system of Ukraine: історичний розвиток, сучасні проблеми і питання для реформ, Feniks, Odesa.
 20. Iahupov, VV (2019), Теорія і методологія військово-педагогічного дослідження : текстову книгу, Національний університет оборони України намідав після Івана Херніаховского, Кийва.

[collapse]

Full text .pdf

©2024. Penitentiary academy of Ukraine